Biomedicinska analytikerdagen - mycket mer än blod och virus!

Skrivet av Ann-Sofie Gustavsson

15 april 2014

Örebrobloggen

Jag träffar biomedicinska analytiker både i mitt yrke, i mitt Vårdförbundsuppdrag och privat och får genom det en liten inblick i deras värld. En värld som både är olikt och likt mitt eget yrke och arbete. hjarta

Jag förknippar biomedicinska analytiker med:
Blod, virus, bakterier, laboratorium, ekg , fryssnitt, patologi, mikroskop, provrör, fysiologi, blodgruppera, korstesta, hjärt – eko, provtagning , blododling, evidens och forskning.

Som anestesisjuksköterska handlar min kontakt med biomedicinska analytiker oftast om:
provsvar, blodbeställning och att invänta svar från patologen; kunskap jag är helt beroende av i mitt dagliga arbete.

Som patient har jag träffat biomedicinska analytiker på laboratorium och på fysiologen.

Biomedicinska analytiker har kompetens som är avgörande för diagnostik och vårdförlopp. En viktig länk i i vårdkedjan som patienten inte alltid ser men som alltid finns med.

Det är faktiskt så att:
– Ungefär 70 % av alla diagnoser grundar sig på provsvar och undersökningar som utförs av biomedicinska analytiker.
– Det krävs fler än 30 biomedicinska analytiker, med specialkunskaper inom olika områden, för att diagnostisera och följa upp en akut leukemi.

Idag är det internationella biomedicinska analytikerdagen och det ska vi uppmärksamma hela dagen lång!
Gör det du med!

Nyfiken på biomedicinska analytiker och deras profession?
Här hittar du olika bloggar av biomedcinska analytiker
Här hittar du Vårdförbundets biomedicinska analytikerblogg

Ann-Sofie Gustavsson
vice ordförande Vårdförbundet avdelning Örebro

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!