• …internationella kvinnodagen, som inföll igår, den 8 mars, infördes redan 1910?
 • …den finns till för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation världen över?
 • …FN fastlog först 1945 att det är en mänsklig rättighet med jämställdhet mellan könen?
 • …i Kina får alla kvinnor en ledig eftermiddag i samband med kvinnodagen?
 • ….1892 började ordet feminism användas i avseende lika rättigheter?
 • …Karin Söder var Sveriges första kvinnliga partiledare (Centerpartiet 1985-87)?
 • …den brittiska kolonin Pitcairn var först med att införa kvinnlig rösträtt år 1838? Liechtenstein var så sena som 1984!!!
 • …..skillnaden mellan kvinnors och mäns löner har ökat de senaste åren?
 • …lagliga och säkra aborter är en viktig fråga för jämställdhet? I Europa, har Malta, Irland och Polen abortförbud.
 • …män inom svensk välfärd tjänar år 2014 mellan fem och tolv procent mer än sina kvinnliga kollegor med samma utbildningsnivå?
 • …1922 väljs de fem första kvinnorna in i den svenska riksdagen?
 • …1935 införs lika folkpension för män och kvinnor i Sverige?
 • …1980 införs lag mot könsdiskriminering i arbetslivet? (Sverige)
 • …den första kvinnliga biskopen tillträder sin tjänst år 1997?(Sverige)
 • ..när man bildgooglar ordet ”kvinnor” är en stor del av resultatet pornografiska foton?

 

Källor: SCB, Sveriges Radio, Wikipedia

 

”Om kvinnan en gång blir likställd med mannen blir hon honom överlägsen.”
Sokrates

85kronor

 

 

2013-04-03_08.16.31Åsa Holm & Ann-Sofie Gustavsson

Kvinnor.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!