Hälso- och sjukvård på lika villkor?

Ur Hälso -och sjukvårdslagen:

• Vården skall vara på lika villkor för hela befolkningen.
• Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.
• Den som har störst behov av vård skall ges företräde.
• Hälso – och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård;
– den skall vara av god kvalitet
– med en god hygienisk standard
– tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling
– vara lätt tillgänglig
– bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet

• Varje patient som vänder sig till hälso -och sjukvården skall snarast om det inte
är obehövligt, ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.
• Där hälso- och sjukvård bedrivs skall det finnas den personal, de lokaler och
den utrustning som behövs för att en god vård skall kunna ges.
• Om det behövs för patientsäkerheten skall det utses en patientansvarig läkare.

Detta är vi nog alla som arbetar inom Hälso -och sjukvården överens om.

Var det någon mer än jag som såg programmet Debatt denna vecka?
Svt Debatt. Se om cancervården 14 minuter in i sändningen (Inbäddad video längst ned)

Det handlade bla om Lina som har cancer och genomgår behandling, hon har två primärtumörer. Hon beskrev hopplösheten i att inte få den behandling hon behövde i tid för att inte cancertumörerna som var snabbväxande skulle sprida sig. Att göra en obligatoriskt lungröntgen vid diagnostiserad cancer hade de slutat med där hon sökte vård. Istället var det patienten själv som skulle ”känna efter” om det fanns metastaser i lungorna. Hur känns en metastas i lungorna undrade hon?

Det beror på var i landet du bor enligt SKL: statistik (Sveriges kommuner och landsting),
hur snabbt du ska få den behandling du behöver. Längst tid tog det på Gotland och kortast tid tog det i Jämtland enligt den statistiken.

Lina som tillhör Västra Götaland beskriver hur hon fick tjata och bråka för att fortare få komma till behandling. Till svar fick hon att de ha kö – system, det är brist på narkossjuksköterskor, det är brist på operationssjuksköterskor… Till slut fick hon komma fram på en återbudstid.
Läkare i Västra Götaland har skrivit ett brev till politikerna i landstinget, de som ytterst bestämmer där de arbetar, om att de under rådande omständigheter inte klarar att upprätthålla patientsäkerheten inom cancersjukvården.

Lina lovordade sjuksköterskornas roll och insatser i vården. Hur arbetsamt och slitigt de hade det och oron för att få människor att söka till sådana arbeten, när det inte värderas mer i vad de gör, dvs. lönen. Politikerna som deltog i debatten, det var S och C, sa att lönerna ska ökas.
Du som missade Debatt, kan titta på SVT.play. Det sändes i kanal 1.

Vi har idag inte en sjukvård som svarar upp till våra behov i Sverige. Alla som fått ett cancerbesked vet hur snabbt man vill och behöver få komma till en specialist för bedömning och sedan få behandling.

Vi kan utföra alltmer kvalificerade medicinska och kirurgiska behandlingar därmed överlever och lever människor längre. Arbetsmiljön är många gånger undermålig och arbetstiderna likaså. Lönen ska vi inte tala om. Vi har stora pensionsavgångar inom snar framtid i vårdsektorn och många nyutbildade sjuksköterskor slutar redan efter något/några år på arbetet. De äldre blir fler och äldre och därmed sjukare. Vi måste eftersträva mer kvalitet i det vi gör. Vi måste arbeta mer förebyggande.
Detta är en ekvation som inte går ihop. Vi måste ta fram fler nationella vårdprogram säger SKL. Visst det är bra, för då gör vi mer lika, men vad hjälper det om vi inte har tillräckligt med resurser?

Ska vi som i USA kunna köpa en försäkring för att tränga oss före i kön? Ska det inte vara behov som styr vem som behöver hälso – och sjukvård? Detta finns redan idag för vissa yrkeskategorier, ff inom den privata sektorn. Du får en ”gräddfil” in i hälso – och sjukvården.
Själv anser jag det vara både oetiskt och omoraliskt.

Christina Köhlström
Distriktssköterska i kommunal hemsjukvård i Örebro kommun
Styrelseledamot i Vårdförbundet avd Örebro
Huvudskyddsombud

http://youtu.be/NZ8P19ngfTc

Följ avdelning Örebro i sociala medier!