7:45; arbetsdagen börjar.  Min dag startar vid  min dator för uppstart och inloggning i olika system. Sedan blir det dags för morgonmöte 7:50-8:00. Vi samlas för att se att alla är på plats. Ibland händer det att någon kollega är sjuk eller att det har hänt något på morgonen som gör att man kommer senare. Det kan också vara andra yrkeskategoriers frånvaro som direkt drabbar min dag. Om en läkare är sjuk måste jag boka om vederbörandes inbokade besök så att patienterna får vetskap om att de inte kan få träffa sin läkare den här dagen.

 Innan jag gått på morgonmötet har jag också greppat akuttelefonen. Den ringer i 9 fall av 10 alltid runt klockan 8. Det beror oftast på att de tider som man kan boka telefontid på redan har tagit slut. En sjuksköterska har ansvar att fylla på de tiderna då vi ser att alla har kommit på plats. Den lämnas över till min kollega på receptionen när jag ska sitta i telefonen

 Från 8-930 ska jag nu ringa på flexin-dvs inbokade telefonsamtal till patienter. Jag tar mot samtal var 7:e minut. Ibland tar samtalen längre tid och ibland kortare men snittiden ska vara 7 minuter. Antalet samtal per timme bör ligga mellan 8-9 för att vi ska kunna ringa i tid

 En kollega kommer in under telefontiden och ber mig titta på en patient som är hos henne för att gemensamt kunna besluta hur såret som patienten har ska skötas.

 Arbetet i flexin fortsätter

 En läkare kommer också in och vill att jag ger en influensaspruta. Hänvisar honom till någon annan

 Arbetet med telefonsamtal fortsätter

 En kollega kommer och vill ha råd angående en patient. Hjälper henne med det hon vill och återgår sen till telefonen.

 Det är nu dags för förmiddagskaffe. Jag har ringt 17 patienter på en och en halv timma. Min kollega på receptionen är upptagen med en patient så akuttelefonen får följa med på fikat. Den ringer en gång, men det är inget akut så jag ber att få ringa tillbaka till patienten. Efter kaffet ringer jag upp patienten på annan telefon och vi kan lösa det problemet som patienten hade.Min uppgift den här dagen är också att sköta Mina vårdkontakter., en webbaserad tjänst som patienter kan använda sig av för att kontakta vården i olika ärenden. När jag öppnar detta är det 14 stycken meddelanden från patienter. Jag ska också ta hand om avbokningstelefonen och kontrollera den med jämna mellanrum över dagen. Det ligger fem samtal att kontrollera. Jag påbörjar arbetet med att lösa det administrativa runt avbokningarna och börjar sedan beta av Mina vårdkontakter

 Akuttelefonen  ringer. Personen vägrar inse at det inte är akut. Kräver att få genom sin vilja. Samtalet tar 10 minuter.

 Fortsätter med Mina vårdkontakter.

 Akuttelefonen ringer igen. Patient som har besvärligt med andningen. Bokas in till vårdcentralen.

 Mina vårdkontakter igen. Efter en stund kontrollerar jag avbokningstelefonen där det finns ett par nya samtal att åtgärda och sen Mina Vårdkontakter igen.

 Akuttelefonen ringer igen två gånger på raken. Båda samtalen hänvisas till vår ordinarie bokningstelefon då det inte är akuta samtal

 Dags för lunch. Jag är inte klar med  Mina vårdkontakter.

 Efter lunch byter sjuksköterskorna plats på receptionen. Nu är det min tur att ta emot de patienter som droppar in. På förmiddagen har det varit 8 stycken som kommit akut till vårdcentralen och vill ha hjälp med stort och smått. Under eftermiddagen ramlar det in 10 stycken obokade  till. En del bara för att förnya recept , få råd men även mera akuta saker som ex sårskada, kvist i ögat, klämskada, akut smärttillstånd mm som behöver akut vårdinsats.

Utöver att ta emot dessa patienter hjälper jag till med förekommande göromål på receptionen så som service för läkarna., till exempel EKG, assistans vid rektoskopier och gynundersökning, spolning av öra, inhalationer mm. Jag hjälper också mina kollegor som ibland behöver samråda över sina patienter

I dag är det min tur att stänga vilket innebär att jag arbetar till 17:30. 17:15 är sista patienten ute.

  Det är en helt vanlig dag och skulle kuna motsvara vilken distriksköterska som helst under en normal arbetsdag.

 

/Anna-Karin Lilja, distrikssköterska1401183_752114694804776_231678780_o

 


Kommentarer

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!