Lucka 18 - Det går att påverka mer än man tror

Skrivet av Gästbloggare

18 december 2013

Örebrobloggen

För er som inte vet vem jag är så heter jag Marcus Folkö Müntzing, jag är 31 år gammal och är sedan årsmötet i början av 2013 styrelseledamot i Vårdförbundets örebroavdelning.

Mitt kliniska arbete gör jag som leg. sjuksköterska på ungdomsmottagningen i Örebro län. Ett arbete som i första hand handlar om att hjälpa unga människor med frågor som rör sexualitet men också om alla frågor om kroppen som kan tänkas uppkomma när man går från att vara barn till ung vuxen. Livet gör tvära kast i den åldern och det är ett fantastisk kul arbete.

Detta blir mitt första blogginlägg på vårdförbundets örebroblogg. Att jag inte skrivit tidigare beror till största delen på att jag är hemma och föräldraledig med min son Ragnar som nyligen fyllde ett år.

Mitt blogginlägg ska handla om att det går att påverka mer än man tror.

Under 2010 skrev min kollega på ungdomsmottagningen i Örebro, barnmorskan Lilian, ett förslag till motion om att Vårdförbundet skulle ta ställning mot manlig omskärelse. Förslaget skickade hon sedan ut till oss andra som jobbar på ungdomsmottagningen och flera av oss valde att skriva under på den. Därefter skickade vi motionen till Vårdförbundet i Örebros årsmöte som tog beslutet att motionen skulle skickas vidare till kongressen 2011.

Jag minns att vi som skrev under motionen var lite besvikna. Varför vågade inte Vårdförbundet i Örebro ta ställning? Varför valde dem att skicka fråga vidare uppåt? I efterhand har jag förstått att det antagligen var det bästa som kunde hända eftersom att Vårdförbundet i Örebro verkligen tog ställning genom att tycka att motionen var så viktig att den skulle vidare uppåt. Det går att påverka mer än man tror.

Några månader senare var det dags. Kongressen 2011. Punkten 15.2. Debatten på kongressen blev livlig och många hade argument både för och emot. Debatten handlade också om det skulle vara pojkar eller barn som omnämndes i ställningstagandet. Till slut togs beslutet att Vårdförbundet skulle ta ställning mot omskärelse av barn samt att, på alla nivåer, verka för att omskärelse av barn upphör.

Du kan läsa hela motionen samt yrkanden och kongressbeslutet under punkt 15.2 i kongresshandlingarna.

Någon dag efter själva beslutet fick vi som skrev motionen veta resultatet och vi blev såklart väldigt glada och stolta. Den text som vi hade skrivit hade gått igenom. Det går att påverka mer än man tror.

Efter kongressen fick Lilian debattera i P1s ”Människor och tro”.

Ytterligare någon tid senare fick jag tillgång till det dokument som förbundsstyrelsen tagit fram för att kunna ta ställning i frågan. Dokumentet finns att läsa här: Omskärelse av barn Slutlig.

Därefter gick det någon tid utan att så mycket hände men i september 2013 skrev Vårdförbundet tillsammans med barnombudsmannen och bland andra barnläkarförbundet en debatt-artikel i Dagens Nyheter där man tydligt tar ställning mot omskärelse genom att säga att det strider mot barns mänskliga rättigheter och genast kände jag en ny våg av stolthet. Den där motionen har lätt fram till det här. Det går att påverka mer än man tror.

Naturligtvis fick debatt-artikeln en rad reaktioner och delades bland annat 3000 gånger på facebook och i oktober kom det en slutreplik i DN från Vårdförbundet med flera där man slår fast att de flesta argument som är för omskärelse utgår från vuxnas perspektiv och inte från barnens.

Men det var inte bara här i Sverige som det blev debatt. Europarådet tog upp ämnet och skrev under en resolution som i stort går på samma linje.

Det går tamejfan att påverka mer än man tror!

Men alla tycker inte att det här är bra och Vårdförbundets avdelning i Stockholm har valt att skriva en ny motion till 2013-års kongress, där man yrkar på att beslutet från 2011 rivs upp på grund av dess komplexitet. Den går att läsa här.

Hur det slutar vet vi ännu inget om. Det får den demokratiska processen utvisa. Men att det går att påverka mer än man tror borde vid det här laget vara självklart.

Det här var ett exempel från min sida för att visa på att en åsikt verkligen kan få genomslag så länge man yttrar den och inte bara sitter hemma på  sofflocket och muttrar över saker man vill ska ändras.

Vad brinner du för? Har du idéer, tankar eller åsikter som du vill få upp på bordet? Skriv en motion! Du kan skriva själv eller höra av dig till oss på Vårdförbundet så hjälper vi dig.

Du hittar mer information om kongressen 2014 och om motioner här.

Väl mött!

Vänligen
Marcus

Följ avdelning Örebro i sociala medier!