Lucka 15 - Vårdförbundet har ett stort internationellt engagemang

Skrivet av Gästbloggare

15 december 2013

Örebrobloggen

Vårdförbundet antog den 28e augusti 2013 ett nytt internationellt program. Detta utifrån att Vårdförbundet vill utveckla och stärka yrket och påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården samt övriga  samhällsfrågor såväl, lokalt, regionalt, nationellt som internationellt.

I vissa delar av världen motarbetas den fackliga rörelsen. Vårdförbundet arbetar för rätten att organisera sig fackligt, något som borde vara självklart.  Det arbete som VF bedriver med att främja fria och oberoende fackföreningar i världen skyddar också våra villkor. Vårdförbundet  arbetar för allas lika värde och mänskliga rättigheter, vilket gör oss starkare och mer framgångsrika. Fler och starkare organisationer internationellt stärker våra möjligheter att försvara goda villkor nationellt.

Vårdförbundets arbete vilar på grundläggande värden i vår stadga som säger:
– Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter
– Alla är berättigade till de fri- och rättigheter som uttalas i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
– Alla människor har rätt att leva i ett samhälle som främjar hälsa och där demokratiska fri- och rättigheter gäller
– Vi verkar också enligt våra professioners etiska koder där alla har rätt till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård byggd på vetenskap och beprövad

Vårdförbundets Det internationella arbetet kan indelas i:
Global samverkan – då Vårdförbundet stödjer samarbetsprojekt i flera låg- och mellaninkomstländer

Professionsutveckling – då Vårdförbundet är med och påverkar utvecklingen av hälso- och sjukvården,  utvecklingen av yrket samt genom att vi är med och främjar den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll.

Samhällspolitiskt påverkansarbete – bedriver Vårdförbundet genom att förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket genom att aktivt delta i nordiska, europeiska och det globala samarbetet i fackliga frågor .

Vill ni veta mer och Vårdförbundets internationella arbete –  se hemsidan

God Jul och Gott Nytt År!

Birgitta Westberg
Styrelseledamot och cheafscoachVårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!