Lucka 12 - Vårdmiljö

Alla vinner på en god arbetsmiljö. Trivsel, säkerhet, delaktighet, samverkan, utvecklande och utmanande arbetsuppgifter är viktiga faktorer för att nå framgång. Grunden till en väl fungerande arbetsmiljö är kollektivavtalet, som är ett bindande avtal mellan fackförbund och arbetsgivare. Det reglerar villkoren i din anställning som ex. antal semesterdagar, tjänstepension, årlig lönerevision, lägst lön. ersättning vid förskjuten arbetstid, jour, beredskap, Ob -ersättning, övertidsersättning, ersättning vid sjukdom och föräldraledighet mm. From år 2010 betalar arbetsgivaren in 4,5% av din årsinkomst till din tjänstepension, utöver lönen.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, men vi som arbetar är också varandras arbetsmiljö och har ansvar, som att ex. använda den skyddsutrustning och de hjälpmedel som finns. Skyddsombud, huvudskyddsombud och Arbetsmiljöverket är viktiga redskap att se till att arbetsmiljön är väl fungerande. Att kunna ta rast och paus under arbetet är en förutsättning för patientsäkerheten och den egna hälsan. Vi behöver tid för återhämtning och reflektion. Det är viktigt med balans mellan arbete, vila och fritid. Vi ska orka ett helt arbetsliv, som idag tenderar att sträcka sig en bra bit längre än 65 år fyllda. Det finns studier som visar att funktionsförmågan minskar drastiskt om det inte finns möjlighet till spontana pauser. Trötthet och stress försämrar prestationsförmågan. Koordination och motorik försämras, minne och beslutsförmåga nedsätts och riskbenägenheten ökar. Grundläggande ska vara att den vårdtagaren möter ska vara utvilad, ha rätt kunskap och inte känner stress. Vården bedrivs under dygnets alla timmar, därför behövs hållbara lösningar för att vi ska orka ett helt arbetsliv.

Utebliven rast räknas som övertid. Din rast är privat, du kan gå vart du vill och du behöver inte vara nåbar. Om det inte går att lägga in rast på schemat, ska arbetsgivaren förhandla det med Vårdförbundet. Vi kommer då att ”vända på alla stenar” för att se till att du får den rast du ska ha enligt arbetstidslagen dvs rast efter max 5 timmars arbete. Arbetstidslagen är en skyddslag för oss som är anställda. Skulle det inte gå att få ut rast kommer vi att kräva en motprestation av arbetsgivaren, ex arbetstidsförkortning.
Antalet specialistutbildade sjuksköterskor minskar och det är mycket oroande för vårdmiljön och patientsäkerheten. Det finns studier som visar att fler specialistsjuksköterskor resulterar i färre vårddagar, lägre dödlighet och lägre kostnader. Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor är ett förslag som Vårdförbundet länge jobbat med. Det innebär att specialistutbildningen betalas av arbetsgivaren. Vi har kommit en bit på vägen, några arbetsgivare betalar utbildningen till viss del, men inte fullt ut.
År 2014 sker det flera val. Här är det viktigt att var och en utnyttjar sina demokratiska rättigheter och deltar för det gör skillnad och påverkar den framtid vi vill ha.
I mars har vi Årsmöte i avd Örebro, då görs fyllnadsval av en styrelseledamot, skicka in förslag till oss i avd Örebro.
I maj är det Kongress, dvs Vårdförbundets högst beslutande organ. Här samlas alla 21 avdelningars 190 kongressombud, varav avd Örebro har 7 st. Skicka in motioner, dvs förslag om du vill förändra, förnya eller förbättra något senast 10 januari.
En ny förbundsstyrelse ska också utses nästa år. Senast 15 februari ska förslag till nomineringar skickas in. Gå in på vår hemsida så hittar ni information.
I maj sker val av ledamöter till EU och i September val till Sveriges riksdag, där också ledamöter i varje kommun och landsting röstas fram.

Christina Köhlström /distriktssköterska i Örebro kommun, styrelseledamot i avd Örebro och huvudskyddsombud


Kommentarer

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!