Lucka 2 - En viktig orsak till medlemskap i Vårdförbundet för chefer och ledare

Skrivet av Gästbloggare

2 december 2013

Örebrobloggen

Det finns många positiva orsaker till varför chefer och ledare ska vara med i Vårdförbundet, en är att Vårdförbundet har marknadens bästa inkomstförsäkring vilket få känner till.

Dagens nyheter presenterade en undersökning i veckan som visar att Vårdförbundet har marknadens bästa inkomstförsäkring. Sammanlagt erbjuder 34 fackförbund obligatoriska inkomstförsäkringar. Jämförelsen visar att medlemmar i Vårdförbundet får mest försäkring för pengarna.

”Detta eftersom medlemmar i Vårdförbundet är efterfrågade på arbetsmarknaden och det är inte många som behöver utnyttja inkomstförsäkringen. De som har mest nytta av försäkringen är medlemmar som är chefer och som av olika anledningar kommit i kläm”, säger Sineva Riberio.

Som chef kan man tvingas avsluta sitt uppdrag av olika orsaker som t.ex. en omorganisation och då är inkomstförsäkringen en viktig ekonomisk trygghet.

Försäkringen kompletterar arbetslöshetskassans ersättning vid arbetslöshet och ingår som en del i medlemskapet. För de flesta av Vårdförbundets medlemmar innebär det att man vid arbetslöshet tillsammans med a-kassans ersättning kan få ut 80 % av lönen i 200 dagar.

Den som är med i a-kassan får ersättning från a-kassan motsvarande 80 % av en månadslön upp till 18 700 kr. Inkomstförsäkringen ersätter inkomstbortfall över 18 700 kr. Ersättningen från a-kassan och inkomstförsäkringen ska tillsammans motsvara 80 % av den nettolön medlemmen hade innan han/hon blev arbetslös.

Villkor som gäller:

När du blir arbetslös måste du vara medlem i både Vårdförbundet och a-kassan och det sen minst 12 månader tillbaka.

För att få ersättning krävs att du är arbetslös.

Inkomstförsäkringen gäller till den första i den månad du blir 65 år.

Omfattning:

Alla medlemmar som har en månadslön över 18 700 kr omfattas.

80 % av inkomstförlusten i löneintervallen 18 700 – 60 000 kr/mån täcks av ersättningen från inkomstförsäkringen och a-kassan.

Du kan få ersättning max 200 dagar.

Det är en karenstid på 7dagar, det vill säga samma karensperiod som a-kassan tillämpar.

Du kan få söka jobb bidrag på 4000 kr.

Varmt välkomna att bli medlemmar i Vårdförbundet

Följ avdelning Örebro i sociala medier!