Det råder en akut sjuksköterskebrist i landet och den förväntas bara öka.

Istället för att ta tag i problemet; dvs. förbättra arbetsvillkoren ute på ”fältet”, höja statusen och inrätta skäliga, rättvisa löner så att fler vill utbilda sig inom vårdsektorn, så har man beslutat om att vända sig till andra länder för att ”importera” arbetskraft.

 Visst ska Sveriges och EU:s gränser vara öppna för arbetskraft, det är ett viktigt kriterium med frihet över gränserna, men när vi har en hög arbetslöshet inom våra gränser och en yrkeskår som sliter sitt hår för att höja lön, villkor och patientsäkerhet, så kan jag inte låta bli att tänka att det känns som en ”enkel” väg.

 Vad tjänar de sjuksköterskor som kommer från t.ex., Estland och vad kommer de att erbjudas för lön här i Sverige? Kommer de att arbeta med samma arbetsvillkor och med samma trygghet som vi kan erbjuda våra svenska sjuksköterskor?

 I går sänkte Europaparlamentet kraven för vad en sjuksköterska ska ha för kompetens, de svenska sjuksköterskeutbildningarnas kvalitetskrav fick sig då en rejäl törn. Verkligheten är att en sjuksköterskas kompetens skiljer sig markant i olika länder runt om i EU.                                                                                                                                                       Socialstyrelsen har fått in flera ansökningar om svensk sjuksköterskelegitimation från estniska sjuksköterskor som planerar att arbeta i Sverige. Jag vet inte hur kvalitetskraven för sjuksköterskeutbildningarna ser ut i Estland, och jag inte den blekaste om deras löneutveckling, anställningsvillkor eller hur arbetsmarknaden ser ut i det landet; och hur ser den fackliga anslutningen ut i just det landet?

 Men jag vet att här hemma, kämpar studenter och nyutexaminerade för att få rimlig lön för sin utbildning och kompetens, och på många håll ser vi en ljusning gällande s.k. ingångslöner. Ute på arbetsplatserna runt om i landet jobbar man för att få en dräglig arbetsmiljö och kämpar flitigt med att uppmärksamma det för vår befolkning genom media och politiska manifestationer.

 

Vårdförbundet har en stor utmaning framför sig när det gäller arbetskraftsinvandring inom våra medlemsgrupper. Vi behöver fånga upp de kvinnor och män som kommer till Sverige, informera dem om deras rättigheter och framför allt; se till att de blir medlemmar i Vårdförbundet så vi kan fortsätta att arbeta tillsammans för bättre villkor, lön och status.

SAMSUNGÅsa Holm

Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!