Låt omsorg och lag gå före nyfikenhet!

 ”…undrar vad som hände med Sandra… var det ett utomkved eller en app? Hmm, grannen ligger på sal 14, i och för sig inte min patient, men herregud va nyfiken jag är! Måste kolla varför han är inlagd här egentligen…”

Vem har inte tänkt så? Erkänn, du är nyfiken?! Kanske kan det ses som ren omtanke att man som vårdpersonal vill veta hur det gått för patienten vi byggt upp en vårdrelation med, vissa personer fastnar, trots ett kort möte. Eller den där kändisen som du såg inne på akuten; varför var han här egentligen?? Eller ditt gamla ex, som du såg inne på lab, vilka prover var hon här för?

Som professionell måste du följa lagar och regler. Men du måste också visa empati. Även om du har tystnadsplikt och inte tänker berätta vad du läst för någon mer, så måste DU ha en vårdrelaterad anledning till att läsa just den journalen. Skulle du vilja att din gamla klasskompis, din kollega eller grannen läste din journal när du är som mest sårbar?

Datainspektionen vill begränsa möjligheten för vårdpersonal att få tillgång till journaler. Antalet polisanmälningar mot vårdpersonal som olovligen gått in i journaler har ökat och Sveriges kommuner och landsting har förbättrat sina system och ökat kontrollerna.

Det är ju så lätt. Bara ett klick så kommer du åt alla smaskiga detaljer som du vill gotta dig i. Men stanna upp. Bara det faktum att du bryter mot lagen borde hindra dig. Men det främsta skälet är väl ändå medmänsklighet? Och vill du verkligen bli dömd för ett brott pga din nyfikenhet?

Läs och uppdatera dina kunskaper!

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientdatalag-2008355_sfs-2008-355/

//Åsa Holm, styrelseledamot avd Örebro

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!