Gå en dag i mina skor / Robert Mörk (S)

2013 08 30 besökte landstingspolitiker Robert Mörk (S) Fysiologiska kliniken för att Gå en dag i mina skor! Här kommer hans egen berättelse:

Hej och tack för mitt besök på Fysiologiska mottagningen på USÖ.

Jag tycker bra om konceptet ”Gå en dag i mina skor” För mig var det andra gången. Den första var jag med en dag på anestesin. Det blir ett annat perspektiv än när jag annars besöker sjukhusen, då det oftast är olika ledningsfunktioner som håller i informationen.

Jag började min dag kl. 07 30 och möttes upp av Sara Harrington som visade mig det schema som var framtagen för dagen. Sara var också den kontaktperson jag haft för arrangemanget.

Första undersökningen var att mäta blodtrycket i tårna på en äldre dam som hade ont i foten i samband med förflyttning.

Kl. 09 00 fick jag vara med på en undersökning av blodkärl i halsen. Intressant att se vad man kan få fram med hjälp av ultraljudet. Svårt att förstå både tekning och de anatomiska begreppen, men imponerad av det slutsatser man kan dra av undersökningen.

Kl. 10 00 deltog jag i en spirometri undersökning. För mig som astmatiker var det ingen nytt, men intressant att följa undersökningen när man själv inte var patient. Kändes positivt att värdena på den här undersökningen var bättre än de två tidigare som patienten genomgått.

Kl. 11 00 var jag med på ett hjärtundersökning. Har själv som patient gjort det vid tre tillfällen, men det blir ett annat perspektiv när man får se och får bilderna förklarade av undersökande personal.

Efter lunch var det ”Edition” av bärbara EKG utrustning. Intressant att se programvarans tolkning av de registreringar som fanns på minneskortet. Ett gediget arbete att sortera information, vad är ovidkommande och vad är viktigt för vidare behandling.

Avslutade dagen med att delta på ett arbets EKG. En undersökning som jag också gjort, men som sagt man lär sig mycket av det som framkommer av undersökningen när man ser det från sidan av och har möjlighet at ställa frågor.

Några sammanfattande kommentarer:

– Genomgående bra bemötande av patienterna. Tydlig information om vad som skulle hända både före och under undersökningarna. Bra att man är noga med att inte informera patienten om resultatet utan att svaret kommer att lämnas av remitterande läkare.

– Svårt för en lekman (politiker) att förstå både teknik och det medicinska språket.

Vill tacka för en givande dag på fysiologiska mottagningen och de fina och proffsiga arbetsinsatser som görs på mottagningen. Vi ses igen den 23 september då jag kommer tillbaka, men som patient

Hälsningar
Robert Mörk (s)
landstingsråd

Följ avdelning Örebro i sociala medier!