När är det våld?

Förra veckan misshandlades kollegor av en patient. Det hände på riktigt!!! Det satte fart på journalistkåren och på mina tankar om  hot och våld på arbetet.

När är en situation så hotfull eller våldsam att det räknas på riktigt?  Vad gör du när du utsätts? Gör du något alls?

Räknas det som en våldssituation när en dement person slår till dig? När en påverkad tonåring sparkar dig i magen? När en nyopererad patient oroligt och vilt slår omkring sig – och träffar? Är det våld?

Ja – även i sjukvårdsvärlden är det våld när du får ett slag eller en spark. Slag och sparkar är våldsamma händelser även när de utförs av en patient. Oavsett om patienten är påverkad av sjukdom eller droger, eller inte påverkad alls.

Vi måste börja prata om och rapportera alla händelser. Identifiera risker och arbeta förebyggande. Det kanske visar sig att vi är för få under ett arbetspass, eller att du arbetar ensam….. eller att det behövs larmsystem …. eller ….

Vi behöver ha handlingsberedskap för hot – och våldssituationer. Vi behöver sprida den kunskapen. Att förebygga risker kring hot och -våldssituationer är en del i arbetsmiljöarbetet. Ett levande arbete som ska pågå året om. Och ingen ska behöva riskera att misshandlas på sin arbetsplats!!!!

Trevlig helg allihop!!

Ann-Sofie Gustavsson
– som vanligt mitt i arbetsmiljöarbetet

 

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!