Är du en av alla kvinnor som arbetar skift? Drygt var fjärde kvinna arbetar skift i vårt avlånga land, faktum är att det är fler kvinnor än män som arbetar skift. En stor del av dessa kvinnor arbetar inom vård och omsorg.

Det är känt sedan tidigare, att det medför en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och olika cancerdiagnoser att arbeta skift.

Nu har det kommit ytterligare en studie som ger dålig reklam för att ha tjänstgöring dag-kväll-natt: det kan påverka din fertilitet.

Vården är uppbyggd kring att personalen skiftarbetar. OB tillägg och kortare arbetstid ska kompensera för obehaget med att jobba såna tider. Har man vägt in risken för sjukdomar och barnlöshet då? I såna fall så är det en ynklig kompensation. Eller?

Vi måste förbättra arbetsvilkoren för de som jobbar skift. Hur lång tid av ett arbetsliv är det egentligen lämpligt att skiftarbeta?

Du som arbetar skift; Tänker du ofta på hur din hälsa påverkas av dina arbetstider? Och hur mycket är det egentligen värt?

Åsa Holm, styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!