Chefer och ledare – kräv rätt lön!

Skrivet av Gästbloggare

13 juni 2013

Örebrobloggen

Det ansvar som chefskapet och ledarrollen innebär ska avspeglas i den värdering som du får ett kvitto på med varje lönebesked. Chefens bidrag till verksamheten ska avspeglas i lönen – det ska löna sig att leda.

Enligt tidningen Chef tjänar chefer mindre än vad många tror. Vad som spelar roll för lönen är enligt tidningen fem faktorer:

1: Att man är i rätt bransch – och det är inte inom offentlig sektor.

2: Att man jobbar på rätt ställe i landet, du tjänar mer i Storstadsområden än i glesbyggd.

3: Antalet underställda chefer spelar roll men inte antalet medarbetare.

4: Utbildning, fram för allt för chefer på högre nivå.

5: Byte av chefsjobb, där man har möjlighet att förhandla upp sin lön.

Det är dags att ställa rätt krav: dvs; att kräva den lön du som Chef förtjänar.  På lång sikt, men det tar tid, kommer lönerna inom offentlig sektor att öka i samma takt som inom näringslivet. Det är marknadskrafterna som styr. Är chefer inom vården en bristvara så kostar de mer.

Tänk på att det inte ska spela någon roll vilken grundprofession du har, det är uppdraget som ska värderas och så ser det inte ut inom vården idag. Det kan dock finnas individuella egenskaper eller erfarenheter som kan påverka, naturligtvis.

När du ska lönesamtala med din chef; Fundera på vad du verkligen är bra på, vad du åstadkommit och vad du har för kvalifikationer utöver din profession. Du kan också diskutera med vänner och medarbetare vad de tycker du har för starka sidor som påverkar din roll som chef och i och med det lönen.

Det ska löna sig att vara chef och ledare!

Läs också gärna ”Vårdförbundets Lönekriterier för dig som chef”

/Birgitta Westberg, förtroendevald chefscoach i Vårdförbundet Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!