Du har faktiskt rätt att söka ledigt!

Vårmånaderna bjuder på ganska många röda dagar. När de röda dagar dyker upp i almanackan känns  skillnaden mellan att arbeta rak vecka, och att gå på schema enorm. Det innebär ledigt eller inte ledigt. I en dygnetrunt verksamhet känns långledigt pga röda lediga dagar som en mytisk företeelse. Speciellt då det dessutom är nästintill omöjlighet ta ledig, om du någongång önskar det. (Vilket på många arbetsplatser numera är en omöjlighet på ALLA arbetspass förutom vardagar dagtid, och då bara om verksamheten tillåter med befintlig personal).

DU FÅR INTE SÖKA SEMESTER PÅ HELGEN! Det var bland det första jag fick lära mig om arbetslivets rättigheter när jag som 20- åring var nyfärdig sjuksköterska. Arbetsrätt hade inte diskuterats under utbildningen och jag svalde semesterlögnen utan att protestera eller ifrågasätta. En lögn som därmed befästes som en lagstadgad sanning hos mig, mina kollegor och även hos mina chefer. Ingen sökte semester på helgen, trots att vi arbetade varannan helg med delade turer …

Det tog ett par år innan jag fattade att det var lögn! Jag får söka semester på helgen.

Nu har lögnen på många ställen vuxit till ” du får inte söka semester på obekväma arbetspass”. Obekväma arbetspass är alla arbetspass som inte utspelar sig dagtid vardagar. Ledighet beviljas då endast om verksamheten tillåter = det finns tillräcklig bemanning för att bedriva verksamhet utan att någon arbetar extra.

Varför tar jag upp det här?

Jo för motviljan att arbeta obekväma arbetspass ökar och ökar och ökar. Men jag upplever att den främst ökar på arbetsplatser där ledighet alltid nekas. Jag ser att motviljan ökar där villkoren försämras. På de arbetsplatserna söker ingen ledigt längre, det är ingen idé. Det innebär att arbetsgivaren inte ens ser ledighetsproblematiken som ett problem.  Det finns inga avslagna semestrar eller ledighetsansökningar, så var finns problemet?

Att arbeta obekväm arbetstid är ok, OM du har rimliga villkor och emellanåt har möjlighet att söka ledigt. På de arbetsplatser som ledighetsmöjligheten finns är det få som klagar.

Sanningen är:
DU FÅR SÖKA SEMESTER PÅ ALLA ARBETSPASS. Det innebär inte att ledigheten beviljas, men du får söka. Vid avslag ska du få en motivation varför din ledighet inte kan beviljas. Det känns rätt orimligt att en chef ska avslå ledighet varje gång. Eller?

Om du är anställd dag, kväll, natt och helg bör du också kunna söka ledigt dag, kväll, natt och helg. Du bör ha möjlighet att ta ledigt på olika typer av arbetspass. Det borde vara en självklarhet. Rätt att söka ledigt och att ibland få ledigheten beviljad oavsett arbetspass känns som ett högst relevant krav på en bra arbetsgivare. Det anser i alla fall jag.

Ann-Sofie Gustavsson
Vice Ordf Vårdförbundet avdelning Örebro

 

 

 

 

 

 

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!