På söndag är det Internationella Barnmorskedagen!  Barnmorskor har figurerat flitigt i media den senaste tiden då arbetssituationen och patientsäkerheten äventyras inom många landsting.

De är nog inte många, men det finns en del som knorrar i bakgrunden; ” Värst vad de klagar, kan de inte bara byta jobb eller nåt?”, ” Man vet ju redan innan man utbildar sig att det inte är en dans på rosor, varför valde de att bli det yrket då?”

 Eeeh???  Ska man inte kämpa för förbättringar?? I Sverige hade inte kvinnor rätt att rösta förrän 1921! Borde vi strunta i att arbeta för lika rättigheter och förbättringar inom kvinnodominerade yrken? Det handlar om lika rättigheter! Varför är det alltid de kvinnodominerade yrkena med medellång-lång universitetsutbildning som ”klagar”? Jo, för de är missgynnade av samhället!

Tänk om alla barnmorskor, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker skulle säga upp sig? Eller sluta arbeta för förbättringar? Eller om ingen ville studera för att bli något utav dessa yrken? Katastrof!

Så; hylla en barnmorska på söndag! Frukost på sängen, picknick i det gröna eller en insändare i tidningen.  Äntligen rörs det om ordentligt i grytorna!

Åsa Holm

Leg sjuksköterska, Leg barnmorska,  Styrelseledamot avd Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!