Överallt i media ser vi hur det krisar i svensk sjukvård. Personalbrist och överbeläggningar i hela landet, och i Stockholm har barnmorskorna gått samman och skapat en protestgrupp där man kräver rätt förutsättningar för att bedriva en trygg och säker vård.

”Jag har aldrig upplevt några problem när jag födde mina barn i Stockholm”, sa en närstående till mig häromdagen. Vilken tur, tänker jag. För om patienterna visste hur pressat allt är, undrar jag om det skulle kännas lika tryggt och bra…

 

Jag tror att vi som personal gör allt för att patienten inte ska märka att pressen och stressen är enorm. I mötet med patienten utstrålar vi lugn och professionalism, vilket inger förtroende. Men nu börjar fasaden rämna. Kvinnor föder barn utan att kunna erbjudas smärtlindring och får ibland föda på handikapptoaletten. Överfulla akutmottagningar med oacceptabla väntetider, inställda operationer och förtvivlad personal som går på knäna, eller som på barnintensiven i Lund, där 34 av 45 sjuksköterskor sade upp sig i januari pga. otillräckliga arbetsvillkor.

Det krävs verkligen att vi som yrkesverksamma, uppmärksammar hur verkligheten ser ut i vården. Hur ska befolkningen annars få insikt?

SKL hävdar att vi har hög säkerhet inom svensk förlossningsvård.  Vad innebär hög säkerhet inom vården? Att inte någon mamma eller barn dött? Eller att man som legitimerad personal kan ge varje individ den vård som vi faktiskt vet ger minst risk för komplikationer? Vill du bli vårdad av personal som inte hunnit äta, dricka eller gå på toaletten på åtta timmar? Är det säker vård?

Vakna politiker! Vad är det som krävs för att ni ska inse?

Åsa Holm

Leg. sjusköterska, leg. barnmorska

Fackligt förtroendevald

Styrelseledamot avd Örebro

 

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!