En dag med Mauro Scocco

Idag befinner jag mig mitt i en Mauro konsert. Envist och enformigt upprepas en melodi i mitt huvud. Om och om igen hör jag stroferna av Mauro Scoccos ” Ingen vinner ”, och varje gång sjukvården nämns  i tal eller i skrift sjunger han lite högre.

” I loppet vi springer 
finns det ingen som vinner
finns det ingen som vinner ”

Alla i Sverige förväntar sig bra vård. Vården ska vara tillgänglig dygnet runt, finnas överallt och ges på lika villkor till alla behövande. Men parallellt med självklarheten ” bra vård till alla”, är neddragningar, omorganisationer, budgetdiskussioner och sparkrav vårdens vardag.

Personal och patienter påverkas och kläms ihop mellan ” bra vård till alla” och de ständiga sparkraven. Resultatet syns tydligt i medias dagliga rapportering, och i alla sociala medier där mindre charmiga kommentarer avlöser varandra. Inom ramen för ” bra vård till alla” skadas patienter, och personalens arbetsmiljö och villkor är i ständig förändring. En förändring som inte alltid är bra. I dagens vårdsverige är varken patienter eller personal vinnare.

Kanske är jag extra känsligt just idag när Mauro envist sjunger samma melodi. Jag gillar Mauro, men det blir enformigt nära han aldrig byter låt. Mitt i sången hinner jag ändå konstatera att förändrat arbetssätt och leantänk inte kommer löser ALLA vårdens problem.  Det behövs mer.

Det kostar att skapa en vinnare!

Ann-Sofie Gustavsson
Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Örebro

 

 

 

 

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!