Risken att dö under en förlossning i Sverige är 1 på 14 100. Vi har en unik, kostnadsfri mödrahälsovård som övervakar och bedömer hälsan hos den blivande modern och fostret under graviditeten. Vi har också en fantastisk förlossningsvård som ger säker och kompetent omvårdnad före, under och efter förlossning.

Globalt sett är mödra- och spädbarndödligheten hög. I Sverige ses det som en självklarhet att man överlever en graviditet och en förlossning. Men i världen, dör en kvinna varannan minut på grund av en komplikation som uppstått under graviditet eller förlossning.

I Stockholm har barnmorskorna fått nog av inte längre kunna upprätthålla den nivå som krävs för att kunna arbeta säkert; säkert för den gravida, den födande kvinnan, hennes barn men även gentemot dem själva som yrkesutövare. Man upplever att det många dagar är svårt att ge rätt vård och att arbeta patientsäkert. Är vi trygga här i Sverige när vi uppsöker vård? Är du trygg när du utövar ditt yrke?

Vi kan agera genom att möta våra beslutsfattare, genom att delge vår oro i media och genom att skriva avvikelser. Även om det måste ske på övertid.

Mödra- och förlossningsvården i Sverige har sedan en lång tid tillbaka, haft mycket hög säkerhet och bidragit till en av de lägsta mödra- och spädbarnsdödligheterna i världen.

Visst vill vi att det ska fortsätta vara så?

 

Åsa Holm

Leg sjuksköterska

Leg barnmorska

Styrelseledamot avd Örebro

 

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!