Ingen ska skadas!!

Ingen ska skadas i vården. Det är så självklart att det känns löjligt att behöva påpeka det. Ingen ska skadas! Just nu skrivs det mycket om patientsäkerhet. Det tjatas om rätten till säker vård så mycket att många väljer att inte läsa om det. Du söker vård för att bli frisk- inte för att bli skadad eller sjukare. Sjukvården är skyldig att fixa det, det vet väl alla!

Patientsäkerhet handlar om att skydda mot vårdskador, och tyvärr skadas människor i vården. Det händer dessutom ganska ofta, trots att kunskap och kompetenskraven ständigt ökar. Hur motverkar vi att patienter skadas i vården, och vems är ansvaret?

Jag anser att det handlar ansvar och resurser. Arbetsgivaren måste ta ansvar, och politiker behöver inse att säkerhet kostar. Det kostar i tid och pengar. Det handlar om rätt kompetens på rätt plats, om villkor, ledarskap och bemanning. Det handlar om att tänka nytt och emellanåt införa nya evidensbaserade arbetssätt. Inse att säkerhetstänket gäller alla dygnets 24 timmar,  året runt. Det går inte att arbeta patientsäkert bara när verksamheten tillåter och när det finns tid. Det handlar om att vi som professioner förstår det egna legitimationsansvaret, och tar det ansvaret fullt ut.

Patientsäkerhet och arbetsmiljö är för mig två sidor av samma mynt. Är personalens arbetsmiljö rimlig finns det bra förutsättningar att arbeta patientsäkert. Då går det att arbeta systematiskt, förebyggande, evidensbaserat, professionellt och ta ansvar fullt ut. Då finns det möjlighet till kompetensutveckling. Bra arbetsmiljö ger möjlighet att utveckla vården med patienten och säkerhet i fokus. Om vi vänder på myntet så bidrar ett patientsäkert arbetssätt till en bra arbetsmiljö.

Det finns mängder av sätt att arbeta mot ”att ingen blir skadad i vården”.  Var och en behöver enskilt -och tillsammans ta ansvar och arbeta mot en vård där ingen blir sjuk eller skadad! För vi vill inte att någon skadas eller skadar någon i vårdvärlden. Det är en självklarhet!

 Ann-Sofie Gustavsson
Styrelseledamot avdelning Örebro

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!