Är IT och all teknisk utrustning i vården patient- och personal säker?

Foto: Vårdförbundet 

När man funderar på ordet patientsäkerhet och vad det betyder skapas snabbt bilder av kvarglömd operationsutrustning, felmedicinering och fel diagnos.
Det skadas tyvärr många patienter i vården per år i Sverige. Vi som jobbar i vården vill inte att det sker och vi jobbar hela tiden för att skapa arbetsmetoder som ska eliminera de faktorer som bidrar till risker.
Vårdens behov av teknisk utrustning ökar hela tiden och dess användarvänlighet är direkt kopplat till patientsäkerhet.
Har vi tillräcklig utbildning för all medicinteknisk utrustning på arbetsplatserna?

Vet inte hur många gånger jag hört och själv upplevt att det är problem med IT-system och datorer inom vården.
Det som ska vara ett säkert och snabbt sätt att få upplysningar om patienters omvårdnad, medicinska åtgärder och annan viktig information för vården blir tyvärr ofta krångligt och tidsödande.
Frustrationen över att sitta framför datorer istället för att möta patienter växer med antalet gånger man fastnar i IT problem.
Vården är en komplex verksamhet som också ger komplexa datasystem. Det kommer vi inte ifrån. Det som gör de flesta frustrerade är att det krävs datorer till nästan allt, de finns inte i tillräcklig omfattning, kräver för många inloggningar och knapptryckningar, dessutom står de många gånger på platser som inte är anpassade för datorarbete.
Då blir det både patientsäkerhets- och arbetsmiljöproblem.

Jag undrar hur många fått en genomgång i hur man ska stå eller sitta framför en dataskärm för att förebygga arbetsskador?

Ju mer av vårt arbete som kräver datorer och teknisk utrustning, ju mer säkerhet måste byggas in. Annars riskerar vi att skapa nya patientsäkerhetsproblem.

Karin Nordén Persson
styrelseledamot
Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!