Säker vård med chefer och ledare i spetsen

Patientsäkerheten är som ni vet en prioriterad fråga och antal patienter som skadas, av misstag, i vården skall till varje pris minska.

I lördagens Dagens Nyheter kunde jag dock läsa om hur patientsäkerheten på Karolinska sjukhuset utarmats på grund av läkarnas kompetensnivå och avsaknad av rapportering av avvikelser som begåtts. Av artikeln framgick också att den personal som Dagens Nyheter intervjuat vill vara anonyma.

Frågan är om det är något unikt för Karolinska sjukhuset eller tendenserna finns på andra sjukhus i Sverige. Om det är så att tendenserna finns i vår vardag så tycker jag det är viktigt att vi som chefer och ledare för fram de problem som finns och som kan äventyra patientsäkerheten, för patienterna skull men också för personalens skull samt att se till att avvikelser rapporteras. Vem vill ha del i att misstag begås som skulle kunna ha förhindrats?

Jag menar också att vi tillsammans, kanske genom kollegiala nätverk, kan stödja varandra i att vara starka i sådana situationer och våga fråga och våga kräva. Det är därför väldigt bra att för sin egen skull vara del av ett gemensamt Vårdförbund som nu även fokuserar på chefer och ledare.

Inom Vårdförbundet, lokalavdelning Örebro är vi unika i landet då vi har en utsedd chefscoach som bara fokuserar på chefs- och ledarfrågor.

Som chefscoach tycker jag det är viktigt att påverka arbetsgivare/politiken så att ni som chefer och ledare får rätt förutsättningar vad gäller, lön, arbetstid, verktyg, avlastning samt att föra fram era behov och önskemål. Jag vill också stärka professionen chef och ledare, som jag ser det så borde vi vara den 5:e professionen i Vårdförbundets medlemskap utöver sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Jag vill också vara med i processerna med att skapa – verktyg/information till chefer och ledare och ta fram en tvärprofessionell akademisk utbildning för chefer och ledare samt stötta i kris – coaching. En viktig del i detta arbete är att skapa mötesplatser och kompetensutvecklingsdagar samt att omvärldsbevaka och delge er chefer och ledare nyheter som är av vikt.

Nationellt pågår en hel del projekt som kommer att gynna patientsäkerheten och oss som arbetar i vården, som ex; nya direktiv vad gäller blodsmitta, direktiv kommer från EU i mars 2013, definitioner och indikatorer för vad överbeläggning innebär skall skapas för att få till bättre jämförelser, en standard för kvalité på äldreomsorg skall tas fram där ett 50 tal organisationer deltar och mycket, mycket mer. Det är jättespännande allt som händer och vi kan se fram emot.

Birgitta Westberg
chefscoach
Vårdförbundet avdelning Örebro

 

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!