Grattis!

Idag firar vi en stolt hundraåring!! Det är skyddsombudet som fyller 100 år 🙂

Det var 1912 som svenska arbetstagare för första gången fick utse ombud med rätt att framföra synpunkter om arbetsmiljön. Namnet skyddsombud kom 1938, och numera går det också att använda benämningen arbetsmiljöombud. I början av 70 talet infördes möjlighet till skyddsombudsstopp. Skyddsombudet har numera rätt att stoppa farliga arbeten. Det som från början handlade om att få framföra åsikter, har under åren utökats till ett större uppdrag med mer möjligheter. Idag handlar skyddsombudsrollen att bevaka och samverka kring arbetsmiljöfrågor, och skyddsombudet kan aktivt påverka och ingripa. I arbetsmiljölagen finns ett helt kapitel som handlar om, och beskriver skyddsombudsrollen.

Att vara skyddsombud är en fantastisk förmån och ett viktigt och- roligt uppdrag. Det innebär en möjlighet att  påverka arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. I Vårdförbundet är förtroendevalda även skyddsombud. Något vi ser som en styrka eftersom arbetsmiljöfrågor många gånger påverkar andra fackliga frågor.

Vårdförbundet Örebro har just idag 232 lokalt valda förtroendevalda/skyddsombud på arbetsplatser runt om i länet. Vi säger GRATTIS till alla er som är och- varit skyddsombud. Ni är viktiga och gör ett fantastisk jobb. Vi gratulerar också alla som har engagerade skyddsombud på arbetsplatsen. Passa på att uppmärksamma dem extra mycket just idag.

Och kom ihåg – alla behöver hjälpas åt och ta ansvar för arbetsmiljön! Det är vi  tillsammans som är varandras arbetsmiljö!

Ann-Sofie Gustavsson
Huvudskyddsombud och Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Örebro.
 

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!