Tidens värde

Nu i slutet av arbetstidsveckan kom jag att tänka på vår obekväma arbetstid (ob). Vi har haft möjlighet att läst olika tankar om tid i bloggen denna vecka. Att vi är rustade med tid varje dag, att vi inte får tillräckligt med vila mellan (arbets) tiden och att tiden inte räcker till. Detta har vi alla erfarenhet av, alla vi som arbetar med människor. Vi har också tagit del av tankar om tidens värde och om värdet ska belönas med fritid eller pengar.

Jag funderar på vad den obekväma arbetstiden är värd och om den kan värdesättas olika beroende på kunskap och kompetens, eller om alla ska ha samma värde, samma ersättning. Hur kommer det sig att Sverige, som enda land i norden, har en ob-ersättning som är ett förutbestämt antal kronor, lika för alla, för en bestämd obekväm arbetstid? Det kan finnas många förklaringar. Det har varit så i alla tider, det är orättvist om vi har olika lön, för det är lika obekvämt för alla som arbetar på samma tid och säkert många fler förklaringar.

I de övriga nordiska länderna, baseras ob-ersättningen på den grundlön varje individ har, som en procent av lön. En bestämd procent av lön för kvällstid, en annan för natt, helg, storhelg etc. På så sätt blir ob ersättningen olika beroende på den grundlön vi har och många kan tycka att det är orättvist, men är det orättvist? Är det rättvist att Åsa som har gått sin grundutbildning för 10 år sen, och har en specialistutbildning efter det, har samma ob ersättning som Kalle som har arbetat 2 år efter sin grundutbildning. Vi vet att vi har låg ersättning på våra obekväma arbetstider, mycket sämre än många andra yrkesgrupper i samhället men varför har vi det? Kan det vara så att vi med vårt rättvisetänk ställer till det för oss själva och gör det svårare att få högre ob? Vi vill och ska värdesättas efter vår kunskap och kompetens och kanske är det så att Åsa ska ha högre ersättning än Kalle p.g.a. att hon har en högre kompetens och därmed ett större ansvar.

I dag baseras vår ersättning för övertid, i form av enkel eller kvalificerad övertid, som procent av den grundlön vi har. Det kanske är dags att inse att vi alla vinner på att vår ersättning för obekväm arbetstid också blir en procent av vår grundlön och att det gynnar oss alla i längden.

Nu går arbetstidsveckan mot sitt slut men frågan om arbetstid och lön är ständigt aktuell inom våra yrkesgrupper. Vårdförbundet vill att ob-ersättningen ska följa lönen procentuellt och ska ersättas i tid eller pengar. Jag tror på det, jag tror att det kommer att påverka vår ersättning för obekväm arbetstid i rätt riktning.

Rósa Ólafsdóttir Vårdförbundet Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!