What genus got to do with it?!

Läste i en tidning idag att kvinnor i Iran kommer att utestängas från 77 universitetsutbildningar på grund av att de haft bättre betyg än sina manliga klasskamrater.
Präster i regeringen oroar sig över de så kallade sociala bieffekterna som den stigande intellektuella nivån hos kvinnor fått!!!
Om man inte visste hur förtryck utövas i detta land skulle man kunna se det som ett dåligt skämt.
Varför händer detta 2012?
Varför är det ett sånt hot att kvinnor är utbildade?
Undersökningar kring utveckling av länder visar att utbildning, och framförallt utbildning av kvinnor ger dubbla vinster.
 
Mänskligheten har genom årtusendena varit duktig på att hitta på ett oändligt antal sätt att förtrycka varandra, men förtrycket på grund av kön går utan på allt.
Det utövas inom familjen, utanför familjen, i samhället, i länder i fred och i länder i krig.
 
Vi ska komma ihåg att det även i Sverige inte är så länge sedan diskriminering var både tillåten och politiskt understödd.
Landet blev en demokrati innan kvinnor fick rösträtt och tillgång till alla utbildningar. Alltså var det en demokrati för halva befolkningen.
Den svenska lönestrukturen är ett ytterligare lysande exempel på hur man utifrån ett genusperspektiv diskriminerade en hel grupp.
När man i början av 1900-talet började diskutera löner ur ett man/kvinno perspektiv så kom man nämligen fram till att män måste ha bättre betala bla på grund av att de inte kunde laga mat och därmed behövde gå ut och äta.
Dom traditionerna hänger med, men nu talar man istället om en tudelad arbetsmarknad m.m.
 
När man försöker förstå det kvinnoförtryck som utövas i världen kommer man ofrånkomligt in på orden makt och maktfördelning.
En sak har jag lärt mig i livet. Makt kan förvrida huvudet på alla.
Sitter man på en maktposition gör de flesta väldigt mycket för att behålla den.
Makt och kontroll går hand i hand.
Om man tappar makten tappar man kontrollen och de privilegier som följer med.
 
Vad kan vi då göra för att få en förändring?
Ingen i hela världen tjänar ju egentligen på detta eftersom det leder till en kräftgång inom alla områden och i alla länder. 
 
Vi måste gemensamt jobba för att alla människor, oavsett kön, får samma möjlighet till ett liv i frihet och möjlighet till utveckling.
 
Karin Nordén Persson
styrelseledamot
Vårdförbundet Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!