Årets lönerevision - vad händer egentligen?

Sommaren lider mot sitt slut och det börjar bli dags att summera vad som hänt. En av de mest positiva nyheter som presenterats under senare delen av sommaren är att Landstinget i Örebro Län avsätter 33,8 miljoner (!) kronor i årets lönerevision för Vårdförbundets medlemmar. Omräknat till procent av våra medlemmars löner motsvarar detta 5,2 %.

Hur går det till?  Den centrala förhandlingen mellan Vårdförbundet och Örebro Läns Landsting ger ett resultat som utgör ramen för årets lönerevision. Hur utrymmet inom denna ram sedan fördelas mellan de medarbetare som omfattas av årets lönerevision utgör inte en del i förhandlingen och det finns därför ingen individgaranti. Årets lönerevision innebär alltså att det totala löneutrymmet i kronor motsvarar 1425 kronor per person vilket är lika mycket för läkare som för sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor som barnmorskor.

Så vad händer nu? Nu tar processen på arbetsplatsen mellan chef och medarbetare vid. Du som medarbetare skall lönesättas av din närmaste chef och din lön skall sättas individuellt och differentierat utifrån din unika kompetens och ditt bidrag till verksamhetens resultat.

Så nu skulle jag vilja uppmana dig som medlem i Vårdförbundet och professionell medarbetare i Landstinget att ta plats! I årets lönerevision finns ett betydande ekonomiskt utrymme för förhandling av Din lön. Våga tala om för din närmaste chef vilket Ditt bidrag till verksamhetens resultat är och varför just din kompetens är viktig! Ingen annan kan göra det i ditt ställe!

Lycka till i ditt lönesamtal och hör gärna av Dig till oss om Du har frågor eller funderingar inför årets lönerevision.

/Åsa Karlman

Legitimerad Sjuksköterska och Styrelseledamot, Vårdförbundet Avdelning Örebro

 


Kommentarer

  1. Kommer lönerevisionen även att gälla vikarier eller är det bara tillsvidareanställda som får ta del av detta?
    Mvh

    1. Lönerevisionen gäller i första hand dig som är tillsvidareanställd och den nya lönen gäller från och med 1 april 2012. Detta betyder dock inte att du som vikare inte ska ha en löneutveckling. Är du anställd före 1 april 2012 borde du omfattas av årets lönöversyn om du inte har kommit övrens med din chef om att din lön du fick vid till exempel förlängningen av ditt vikariatet är utifrån 2012 års lön. Är du anställd efter 1 april 2012 så har du med största sannolikhet redan fått din lön utifrån 2012-års nivå och kommer då inte omfattas av årets lönerevision. Då kan du istället ta den diskussionen med din chef vid förändring/förlängning av ditt vikariat. Ring oss om du har frågor 020-35 35 00.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!