Hälsosamma arbetstider – hälsosamt arbetsliv!

Michael Ingré på Stressforskningsinstitutet har föreläst för våra förtroendevalda idag. Han lämnar några rekommendationer till dig som jobbar i ett skiftschema (önskeschema/flexibel schemaläggning):

  • Max fem arbetsdagar i följd (färre vid tuffa/långa skift)
  • Max 48 timmars arbetstid under en period på sju dagar
  • Minst två lediga dagar i följd, tre efter period av nattskift
  • Minst 11 timmars vila mellan skift
  • Max åtta timmars arbetstid per skrift, enstaka skift kan förekomma med arbetstid upp till tolv timmar
  • Max tre nätter i följd
  • Morgonskift börjar tidigast kl. 07:00

Dessutom är det önskvärt att all arbetstidsförläggning är individanpassad!

Vidare menar Michael Ingré att önskeschema förutsätter att vi som individer och vår kompetens är utbytbar. Är det så? Eller är vår kompetens unik och därför kräver individuella arbetstider?

Michael tycker också att det är intressant att vi inom vården kallar det för önskeschema. Det han upplever med flexibel schemaläggning är att det egentligen är en ”verksamhetsanpassad arbetstid med viss individuell påverkansmöjlighet”.

Önskescheman, tvättstugescheman eller flexibel schemaläggning – kärt barn har många namn! Vi vet att möjligheten att påverka arbetstidens förläggning är värdefull men får den kosta oss vår hälsa? Vi vet att denna möjlighet kan vara förenad med risk. Risk för att vi förlägger arbetstiden så att den passar vårt sociala liv och då på lång sikt kan äventyra vår hälsa och öka risken för bland annat hjärt-kärlsjukdomar.

Ansvaret för arbetstiden har du som professionell yrkesutövare tillsammans med din arbetsgivare. Det är dags att vi tillsammans tar ansvar för arbetstiden!

Är du intresserad av att få veta mer besök www.stressforskning.su.se

/Åsa

Följ avdelning Örebro i sociala medier!