Lön hela dagen!

Skrivet av Pernilla Bjering Dahlén

8 mars 2012

Örebrobloggen

VI ÄLSKAR: Lön hela dagen!

Häng med DU också! Idag är det internationella kvinnodagen och det ska uppmärksammas!
Du kan enkelt göra det själv genom att delta i följande aktiviteter:

FACEBOOK: Lägg in meningen ”Efter kl 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för @lön hela dagen!” i din statusrad kl 15:51 8 mars.
TWITTER: Twittra ”Efter kl 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för #lonheladagen!” kl 15:51 8 mars.
 
Fler aktiviteter finns på facebooksidan, tex ett bra autosvar på din mail, seminarium mm. 
 
 
År 2010 tjänade kvinnor i genomsnitt 85,7 procent av männens löner. I kronor räknat är skillnaden 4 400 kronor, varje månad. På ett år tjänar män i genomsnitt 52 800 kronor mer än kvinnor vilket till exempel motsvarar matkostnaden för en hel barnfamilj.

 
Vi delar ut tablettaskarna du ser på bilden på årsmötet ikväll och pratar lön och genus hela kvällen!

 

I rapporten om jämställda och rättvisa löner kräver Vårdförbundet:

1. Att lönerna för kvinnodominerade yrken uppvärderas utifrån den kunskap, de krav och det ansvar som arbetet kräver.
2. Att Medlingsinstitutet får i uppdrag att kartlägga och analysera löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken på hela arbetsmarknaden samt att i samarbete med arbetsmarknadens parter föreslå åtgärder.
3. Att ett långsiktigt partsgemensamt arbete startas i syfte att utveckla fler karriärbefattningar och nya karriärvägar inom kvinnodominerade yrken.
4. Att regeringen ser över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins norm för lönebildningen blir förenlig med aktiva insatser för att bryta den strukturella lönediskrimineringen mot kvinnodominerade yrken.
5. Att Diskrimineringsombudsmannen inom ramen för sitt tillsynsansvar omgående avdelar resurser för att genomföra systematiska granskningar av arbetsgivarnas lönekartläggningar.
6. Att återinföra uppdraget till Försäkringskassan att verka för jämställd fördelning av uttaget av föräldraförsäkringen.
7. Att införa ”rätt till heltid” i kommuner och landsting för ökad sysselsättningsgrad bland kvinnor

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!