25 % av sjuksköterskorna på natten i Örebro kommun ska tas bort!

Skrivet av Gästbloggare

16 januari 2012

Örebrobloggen

RT: Artikel i Nerikes Allehanda 2012-01
Svårt sjuka drabbas” och ”Kommunen ska följa konsekvenserna noga

 

 

 

 

 

 
Idag finns 8 nattsjuksköterskor i tjänst varje natt i Örebro kommun. De arbetar oftast i par i fyra s.k. patruller. Om sparförslaget som är lagt går igenom kommer bara tre patruller med totalt 6 sjuksköterskor att finnas kvar varje natt. Alla har rätt till samma vård och omsorg oavsett var man bor. Ensamarbete innebär risker, speciellt kvällar och nätter.

Med denna kraftiga neddragning äventyras patientsäkerheten och sjuksköterskorna kommer att tvingas prioritera hårt.
Det kan innebära att de inte hinner åka till en akut sjuk person inom rimlig tid, om de är upptagna med andra patienter.

Det handlar om svårt sjuka, multisjuka, ofta äldre men också yngre svårt sjuka och funktionshindrade.  Det kan medföra att omvårdnadspersonalen istället tvingas ringa efter en ambulans, som tar med patienten till akutmottagningen på USÖ, där man redan idag är hårt belastad. Utöver att ge insatser till de gamla, sjuka och funktionshindrade finns det ett antal inskrivna som har palliativ vård. Dessa är ofta svårt sjuka och döende.

Avancerad vård med tekniska hjälpmedel bedrivs idag i hemmen. Den palliativa vården är prioriterad och Örebro kommun har satsat på hemsjukvården, därav ett mindre antal vård och omsorgsboenden.

Sjuksköterskor på natten i Örebro kommuns patruller, är de enda tjänstgörande sjuksköterskorna som finns att tillgå i kommunal regi och de ansvarar för alla vård och omsorgsboenden, även de privata. De ansvarar för alla inskrivna i kommunal hemsjukvård. De har ansvar för hela förvaltningen för funktionshindrades, alla LSS boenden och alla boende i egna hem med personlig assistent.

Det handlar inte om 1000 utan om 10 000 patienter.

Genom avtal ansvarar de för alla privata vård och omsorgsboenden oavsett om de drivs som intraprenad eller entreprenad åt Örebro kommun. Till hjälp har de vårdbiträden, undersköterskor och personliga assistenter som behöver råd och stöd samt handledning. Sjuksköterskan är ansvarig för vad var och en av dessa gör medicinskt genom delegering. Vi delegerar så mycket vi kan, men många uppgifter kräver en legitimerad sjuksköterskas bedömning, åtgärd och insats.

Sjuksköterskorna på natten i Örebro kommuns patruller har ett stort geografiskt område att täcka in. De har patienter som bor i Odenbacken och Hampetorp. Det finns boende långt upp mot gränsen till Lindesberg, i Axberg, ovanför Närkes kil och Klockhammar. Boende i Tysslinge, Garphyttan och Vintrosa också hör till deras område.

Hur länge ska man behöva vänta på att en sjuksköterska ska komma och ge smärtstillande eller medicin för att underlätta andningen?

Dessa besparingar drabbar de mest utsatta i samhället, de som är gamla, sjuka och funktionshindrade. Natten är för många av dessa grupper förenad med stark oro och ångest. Natten är lång, minst10 timmar. Besparingarna kommer att påverka nuvarande dag-  och kvällsorganisation inom kommunen samt drabba akutsjukvården i Örebro läns landsting.

Christina Köhlström/ distriktssköterska i Örebro kommun

Följ avdelning Örebro i sociala medier!