Apropå sjuksköterskornas värde!!

Skrivet av Gästbloggare

13 januari 2012

Örebrobloggen

Det har tänt till i Linköping inför faktumet att läkare och sjuksköterskor värderas helt olika av vår arbetsgivare. Vi ser tydligt igen, hur olika prislapparna är på läkarens och sjuksköterskans utförda arbete.

Idag kan vi läsa att vårdenhetschefen löser problemet i Linköping med ytterligare bemanning på akuten och det är ju bra, men grundproblemet som lyftes fram kvarstår, synen på vårt olika värde!

Denna sanning är ingalunda ny. Det är bra att ännu ett exempel aktualiserats tydligt i massmedia, som nu skett sista dagarna. Det känns därför som att jag vill lägga på ytterligare ett vedträ på min gamla brasa, som tändes i Örebro september 2009.
Läs gärna!

Elden ligger fortfarande och pyr, men har ingalunda slocknat. Vi har trots många diskussioner och uppvaktningar med brev till vår arbetsgivare, ännu inte fått gehör för våra krav – att den kompetens och det förbättringsarbete som våra medlemmar bidragit med till vården skall kompenseras med skälig lön. 2011 års ersättning per bedömning av patient gav våra medlemmar c:a 20 kr /patient. När läkarna utförde uppdraget var prislappen 5.390 kr/patient!

Denna skillnad kan vi inte acceptera!

Kom igen nu med fler exempel! Jag är säker på att orättvisorna lyser som brandfacklor lite här och där ute i landet.

Vi behöver alla hjälpas åt, att än en gång göra politiker och arbetsgivare uppmärksamma på den orimliga löneskillnaden mellan våra yrkeskategorier.

Vi missunnar inte läkarna, men våra medlemmars bidrag till vården måste omvärderas och ersättas med en lön jämförbar med övriga akademikers.

Barbro Sigfridsson, Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!