+++ till SKL

Skrivet av Pernilla Bjering Dahlén

22 december 2011

Örebrobloggen

Idag kan jag säga att jag gillar SKL, om än för en liten stund =)

Ett cirkulär har gått ut till alla arbetsgivare där SKL beskriver regelverket kring filmning och fotografering på sjukhus, efter den senaste tidens debatt kring just detta.
Slutsatsen de drar är att det finns lagstöd för att förbjuda både fotografering och filmning på sjukhus enligt ställningstagande från JO, 25 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen, 49 § PUL och brottsbalken 20 kap 3 §.

TACK för den slutsatsen.

Nu hoppas jag bara att de olika sjukhusen runt om i landet tar till sig den nya informationen och sätter upp klara förbud. Som parentes kan jag nämna att åtminstånde USÖ redan har det! Det finns nämligen en aspekt till, som även SKL refererar till, och det är arbetsmiljön för personalen.

Citat från SKLs cirkulär:
”Om hälso- och sjukvårdspersonalen fotograferas eller filmas i en vårdsituation kan det innebära risker för patientsäkerheten om personalen t.ex. upplever irritation eller stress i samband med detta. Därutöver finns det även arbetsmiljöaspekter att ta hänsyn till när man tar ställning till frågan om fotograferings- eller filmförbud.”

Läs gärna mitt tidigare inläggVem fan vill bli filmad och upplagd på youtube?”

Vårdfokus rapporterarFoto- och Filmförbud JO-anmäls”, ”Västerbotten stoppar privat filmning”, ”Internet. Arbetsmiljöverket larmar
om att vårdpersonal hängs ut”, ”Sjukhus måste skydda personalen från att hängas ut på nätet” med flera…

Till sist vill jag givetvis passa på att önska alla medlemmar en riktigt

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!!

Följ avdelning Örebro i sociala medier!