Vi använder inte forskning! (?)

Skrivet av Pernilla Bjering Dahlén

9 december 2011

Örebrobloggen

Omvårdnadsmagasinet nr 6/11, sid 30–32.

”Nyutbildade sjuksköterskor låter sällan forskningsresultat vägleda dem när de börjar arbeta kliniskt.
– Det är oroande, säger Henrietta Forsman. Jag blev mycket förvånad över resultaten. ”

Min första reaktion på artikeln var en ganska arg sådan. Inte för att sjuksköterskor inte använder sig av forskning – utan för att hon ”blev mycket förvånad” över detta. Efter en stund lugnade jag ner mig.

 Vetenskapen är grunden för vår kompetens och profession. När vi handlar utifrån eget tyckande och ”vad vi tror är rätt” blir vi oprofessionella och går ifrån våra yrkesetiska koder, och jag tror att alla sjuksköterskor är medvetna om detta.  Jag tror också att det finns en stor vilja hos alla Vårdförbundets yrkesgrupper att utveckla vården, forska och ta del av den vetenskapen som finns att hämta.

Tyvärr har arbetsgivaren problem med detta.

Det är i alla fall min egen slutsats eftersom vi sällan eller aldrig får fem minuter till övers för att kompetensutveckla oss genom att aktivt ta del av ny forskning. Vi förväntas vara bedside alla våra arbetstimmar. Verksamheten produktionsplaneras utifrån att vi finns på plats till det dagliga arbetet – och inget annat.

Jag är less på det. Ge oss tiden som krävs för att hålla uppe vår goda kompetens! Vi behövs i vården, och vården ska vara god och säker utifrån vetenskapligt beprövade metoder! Punkt slut.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!