Utbildning - kvantitet eller kvalitet?

Skrivet av Pernilla Bjering Dahlén

16 september 2011

Örebrobloggen

Går det att förena kvantitet och kvalitet?Regeringen vill att antalet utbildningsplatser på sjuksköterske- och läkarprogrammen ska utökas så att vi år 2025 har utbildat 5500 nya sjuksköterskor och 1800 nya läkare.

Kommer det att bli ett gott resultat?
Kommer fler att välja dessa utbildningar?

Det är en sak att skapa flera utbildningsplatser. Det är en helt annan utmaning att få kvalité under utbildningen.
Kommer det att finnas tillräckligt med verksamhetsförlagda utbildningsplatser?
Kommer antalet som väljer att sluta efter ett år i yrket att minska om det skapas fler utbildningsplatser?
Varför tror vi att en bristsituation kan avhjälpas genom att skapa fler utbildningsplatser?

Frågorna kring utbildning och vad som händer efter examen kan göras hur lång som helst. Så länge det görs väldigt lite, eller inget alls, åt arbetssituationen i vården kommer både den som väljer en vårdutbildning och samhället att förlora på systemet.

Inom vården förväntas man jobba alla timmar på dygnet och alla årets dagar. Långa arbetspass är normalt. Det finns lagar och avtal för bla piloters arbetspass, men inte när du vårdar människor.

Vad tycker politikerna om att man kan jobba mer än 24 timmar i sträck om man har jour på en operationsavdelning? Är jag en bra operations sjuksköterska efter 24 timmars arbete??

Denna blogg innehåller många frågor men tyvärr få svar. Det är frågor som är väldigt vanliga men som inte har fått något svar på de senaste 23 åren jag arbetat i vården.

Karin Nordén Persson
Operationssjuksköterska
Styrelseledamot Vårdförbundet
Örebro län

Följ avdelning Örebro i sociala medier!