Ett hälsosamt livspussel tack!!

Mitt livspussel utökades med en skräll i måndags när lilltjejen började första klass. Nu ska ”hämta och lämna på  fritids” (helst inte komma först och inte vara kvar sist) vara kompatibelt med arbetstider och verksamhetens behov. Jag ska ta hänsyn till bokaschema, utvecklingsamtal, föräldramöten, skolläkartider, och de återkommande stängningsdagarna som skolan spottar ut med kort varsel. Dessutom startar alla fritidsaktiviteter i rask takt, vilket betyder obligatoriskt föräldraengagemang.  Jag ska laga hälsosam hemlagad mat, jag bör träna ( för att bevara min egen hälsa) och sova minst 8 timmar. Har nu inte ens nuddat vid social samvaro, kompetensutveckling i mitt yrke eller omvärldsbevaka i mitt Vårdförbundsuppdrag.

Om någon glömt så definieras HÄLSA som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Såhär ett par veckor post- semester undrar jag om hälsoaspekten får plats i mitt livspussel? Den kanske går att klämma in med god vilja och lite våld,  eller också blundar jag och hoppas på tur. Tur i hälsa – känns vid närmare eftertanke som en ganska riskfylld framtidsplanering.

Det går  trots allt inte att ignorera hälsan, eftersom begreppet dyker upp i alla sammanhang. Hälsosamma arbetstider, hälsosamt arbetsliv, hälsokost, skolhälsovård, äldrehälsovård, förebyggande hälsoarbete, hälsosamma arbetsplatser … Googla hälsa och du får minst 55.800.000 träffar för hälsa är på modet, hälsa är stort, det är viktigt och måste prioriteras.

Och jag väljer att ge den en plats i mitt pussel.
Jag kommer:

  • Prioritera, ställa krav och göra kloka val
  • Ta ansvar för arbetslivet och arbetstiderna
  • Ta rast
  • Kräva kompetensutveckling inom ramen av min anställning
  • Ställa krav på familjen – alla får ta ansvar
  • Vara kollegial mot andra föräldrar – (vi måste sluta stressa varandra med aktiviteter i mängder och tidiga hämtningstider)
  • När det behövs tänker jag säga STOPP

Så tänker jag – hur tänker du?

Ann-Sofie Gustavsson
anestesisjuksköterska , styrelseldamot Vårdförbundet avdelning Örebro, kongressombudsersättare, ordförande TCO rådet i Örebro län och mamma – mitt i livspusslet!

Följ avdelning Örebro i sociala medier!