Fredagstankar

Hej på er!

Jag har just läst Sinevas inlägg på hemsidan om Gamla sedvänjor och omoderna hierarkier.
Jag tycker att ni också ska göra det!

På vår senaste medlemsträff 19/5 pratade vi mycket om professionsfrågan.
Vad är en profession och hur blir man professionell? Inte sjutton är det att som sjuksköterska leva för att assistera läkare (eller andra yrkesgrupper) i alla fall.
Hur kommer det sig att människor idag – 2011 – fortfarande tror att vi är några slags underordnade tjänare till läkare? (läs Sinevas ord – länk överst)
Som legitimerade yrkesutövare har vi ett eget uppdrag i vården, med eget ansvar! Vi måste alla lära oss att ta klivet ut, sätta ner foten och göra det vi är bäst på, som ingen annan yrkesgrupp kan göra lika bra som vi! Och göra det med stor stolthet.

Självklart hänger synen på oss ihop med våra låga löner.

Citat Sineva Ribeiro:
”Det föråldrade synsättet återspeglas också i värderingen av vår kunskap. Den som inte vet värdet av din kunskap kan inte sätta rätt pris på den. Därför är det helt avgörande för oss att enträget fortsätta sprida kunskap om våra fyra professioners kunskap. Att bli ännu bättre på att visa hur det vi gör och det vi kan bidrar till att vården utvecklas och att varje patient får en god och säker vård.”

Till sist vill jag skicka med ett stort HEJA HEJA! till alla nya i yrket som kämpar på för att höja ingångslönerna. Lycka till! Sätt ner foten och tacka inte ja till vad som helst. Våra yrkesgrupper är en bristvara – så tro mig, det finns alltid en annan arbetsgivare som betalar mer om du vill!

Se tex facebookgrupperna:


Kommentarer

  1. Hej sjuksköterskor.
    Det brukar alltid sägas att man får lön för det ansvar man tar. Någon som har hög lön är väl statsministern, och när man interjuvar honom ,om något som inte är så bra i samhället, så säger han alltid, att det får dom ta ansvar för. Det kan inte han göra.
    Tänk om sjuksköterskan skulle säga på det viset. Om det händer något på en avd så är det sköterskans ansvar. En sköterska har större ansvar än regerings personalen egentligen. Iallafall näransvaret, och det är otroligt viktigt. Det gäller liv eller död. Så skall man ha lön enligt annsvar ena gången så skall det vara så för Sjuksköterskor ochså. Jag är ingen sköterska och jag har inte orkat läsa vad som stod i texten. Men jag ville bara säga att ni är värd en hög lön.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!