En natt på kemilaboratoriet i Eksjö

Vi är två biomedicinska analytiker som stämplar in på lab klockan 21:00, för ett nattpass på ett mindre akutsjukhus. Kvällspersonalen rapporterar om hur instrumenten fungerar, vilka prover som ska köras och hur vårt blodlager ser ut.
Vi börjar vårt arbete med det dagliga underhållet på våra instrument; inom kemi, hematologi och koagulation. Vilket innebär att fylla på lösningar/reagens, rengöring av instrumenten, samt kalibrera och analysera kontroller.

Hos oss har vi även en provsorterare; som sorterar, centrifugerar, registrerar och korkar av, alla prover som kommer till oss. Den behöver också underhållas, och det är enklast om vi gör det nattetid, då provflödet är lägre.
Vi hjälper också till med kapillärprovtagning, när det behövs. Oftast är det något barn på akutmottagningen, som vi får ge ett stick i fingret.
En liten del av laboratoriet består av mikrobiologiska snabbtester, som influensa, norovirus, closterioides och Legionella. Dessa provsvar kan också vara viktiga mitt i natten. Såsom tex även våra hjärtmarkörer och blodgasanalyser är.

Vad och hur hög arbetsbelastning vi har hos oss på natten, är mest beroende av vad som kommer in på akutmottagningen. Är det många patienter där, genererar det ofta prover och arbete till oss.
Eller om det kommer in något trauma, exempelvis en trafikolycka eller något annat fall, som behöver akut vård och kanske operation. Så är det vi som ska lämna ut blod, plasma och kanske trombocyter. Och i vissa situationer, då det är livshotande stora blödningar, behöver detta ske snabbt/urakut.

Det är ju förstås färre prover på natten jämfört med dagtid, men mycket kan även hända denna tid på dygnet. Blir det något problem eller svårigheter på något sätt, krävs det att vi löser det på något sätt. Det finns ingen annan på plats att fråga. Men det är lite av tjusningen, att man måste tänka själv och läsa sig till lösningar.

Skriv på uppropet

Dags att vårda vården – vi kräver en bättre arbetsmiljö.

Vårdavården logotyp

Skriv på här