Låt mig presentera

Hej!

Låt mig presentera Malin och Amanda som är två av mina fantastiska kollegor på infektionskliniken. Jag skriver fantastiska – för det är precis vad de är! Vi har en väldigt bra arbetsplats med högt till tak och en prestigelöshet i vår arbetsgrupp! Detta är en stor styrka i den utmaning vi nu befinner oss i. Malin och Amanda har varit färdiga sjuksköterskor i 3 år. Under dessa 3 år hos oss på infektionskliniken har de erhållit en handlingsberedskap och en ovärderlig kunskap hur man vårdar och hanterar olika smittsamma sjukdomar och patienter. Denna erfarenhet och kunskap blir extra viktig och tydlig under pågående Coronautbrott, för det krävs kunskap och erfarenhet att kunna arbeta säkert med detta! Kunskap och erfarenhet som gör att arbetet blir säkert både för sig själv, sina medarbetare men också för patienterna!  Tyvärr är det nu så att Malin och Amanda är två av flera sjuksköterskor som efter årets lönerevision hamnar oförsvarbart nära den nya ingångslönen för nyfärdiga sjuksköterskor. Jag som kollega och facklig företrädare på arbetsplatsen reagerar på detta och känner att jag måste agera!

Avtalet mellan vårdförbundet och SKR syftar till att öka lönespridningen samt få till en löneutveckling, genom att en prioritering av särskilt yrkesskickliga ska ske och att erfarenhet ska löna sig. Vi har en individuell och differentierad lönesättning vars syfte är att just avspegla din personliga prestation där kunskap och erfarenhet ska synliggöras. Cheferna på respektive avdelning försöker med de hundralappar de har fått i sin ”plånbok” (löneutfall) att få till en lönespridning och se till att särskilt yrkesskickliga syns i detta, att erfarenhet och kunskap syns i lönekuvertet.

Men nu skapas ett stort problem i årets lönerevision. Cheferna får först sätta sina individuella och differentierade löner på sina medarbetare utöver detta får alla ett procentuellt påslag på grundlönen med hjälp av strukturmedel. Allt gott så här långt men vad händer då jo då höjer Regionen ingångslönerna från 25 200 kronor till 27 600 kronor det vill säga med 2 400 kronor från och med den 1:a april! Inget fel att ingångslönerna höjs eller att höja lönerna generellt vilket absolut behövs! MEN… 

ALLT detta har gjorts i helt fel ordning vilket resulterat i att regionen nu förstört stora delar av den lönespridning som cheferna försökt få till, och därmed också förstört den individuella lönesättningen! Detta har nu resulterat i att sjuksköterskor som varit färdiga 1–5 år hamnar på samma lön eller strax under eller strax över den lön som de nyfärdiga sjuksköterskorna nu får! När vårdförbundet har lyft denna fråga med Regionen, om att ingångslönen höjs först efter löneöversynen, så får de som svar att detta får rättas till i nästa års lönerevision!?

Hur ska jag som kollega och förtroendevald på arbetsplatsen kunna motivera detta för dessa sjuksköterskor?? De är frustrerade, ledsna och besvikna!! Jag kan inte på något sätt förklara att en sjuksköterska som varit färdig i 4 år och som nu inför sommaren och nyanställning får lära upp den nyfärdiga sjuksköterskor som har lika mycket i lön eller till och med mer?! Regionen behöver motivera sitt agerande till samtliga sjuksköterskor och då framförallt de sjuksköterskor som varit färdiga i 2–5 år och som nu inför sommaren och nyanställning får lära upp den nyfärdiga sjuksköterskan som har lika mycket i lön eller till och med mer?!?!

Regionen behöver agera i detta nu!!! Och inte i nästa års lönerevision, jag anser att Regionen har helt omöjliggjort en individuell lönesättning!

VARFÖR inventerade Regionen inte lönerna på respektive arbetsplats innan och då i samråd med cheferna? Detta för att bibehålla den lönespridning som cheferna har försökt att uppnå under de senaste två lönerevisionerna (2019–2020). VARFÖR tar Regionen inte ansvar för sina medarbetare?? Och vart är den individuella lönesättningen när Regionen utövar en lönesättning på detta sätt?? Kunskap och erfarenhet SKA belönas och synas i varje enskild individs löneutveckling! Vi vill INTE BARA ha hjärtan på sociala medier och en klapp på axeln… vi vill ha en värdig och RIMLIG lön för det arbete vi utför!

Att förminska värdefulla medarbetares kompetens på detta sätt och förlöjliga dem genom att ge en lägre lön än den som jag ska lära upp är väletablerade härskartekniker. Att Regionen sedan påstår att detta är en individuell lönesättning, blir bara pinsamt och ännu mer förlöjligande! Denna ekvation är alldeles för svår att förstå för alla och Regionen har ett ansvar mot sina anställda sjuksköterskor att ge en förklaring till sin uträkning!!

Regionen har fortfarande chans att rätta till detta och jag hoppas de tar chansen att göra det!

Hälsningar från en frustrerad, irriterad och undrande men stolt distriktsköterska och medarbetare på infektionskliniken.

Hanna Ekberg Distriktsköterska

Förtroendevald infektionskliniken

Skriv på uppropet

Dags att vårda vården – vi kräver en bättre arbetsmiljö.

Vårdavården logotyp

Skriv på här