Studenter är i lika stort behov av återhämtning och vila som alla andra människor

Det har varit och är många diskussioner om 11 timmars dygnsvila. Många är upprörda, oroliga och förtvivlade över att inte kunna få ihop sina privatliv med de arbetsscheman som måste införas med start den 1 oktober. Men det finns också många som är positiva och lättade över att kunna få den vila som vi i vården, precis som alla andra yrken, faktiskt behöver. Tyvärr så blir den problematik som vissa upplever i och med införande av den nya regeln en tydlig signal om hur arbetsgivare minimerat bemanningen och normaliserat alltför långa arbetspass och för lite tid för vila och återhämtning mellan arbetspass. Det väcker också tankar om vad som egentligen är en rimlig arbetstid för professioner som arbetar med människors liv och hälsa.

Mitt i allt med införandet av 11 timmars dygnsvila så finns en stor grupp som nu riskerar att hamna i kläm, nämligen våra studenter. Den verksamhetsförlagda utbildningen, som ju ska utökas på sjuksköterskeprogrammet, är en intensiv och påfrestande period för studenterna. Jag minns tydligt hur jag med både en känsla av pirr och nervositet klev in på min första VFU-placering. Helt i händerna på att få en bra handledare som skulle ha tid för att ge mig de bästa förutsättningarna inför min kommande yrkesroll. Det kunde bli alltifrån toppen till smärre katastrofer, med handledare som varken hade tiden eller viljan att ”tvingas släpa runt” på en student. Och i de alltför pressade verksamheterna i dagens hälso- och sjukvård så finns det knappt tid för att vara pedagogisk och tillmötesgående, även om viljan finns hos de flesta. Vilket ju är skandal. Studenterna är vårdens framtid och våra kommande kollegor!

Utöver den verksamhetsförlagda utbildningen där man nervöst fibblar med PVK:er, dropp, avancerad röntgenutrustning samt analysmetoder av alla de slag, ska en bedömning göras av om man som student uppnått kursmålen. Icke att förglömma alla skriftliga moment som ligger innästlade under VFU-perioden.

För mig präglades studieperioden av många sömnlösa nätter, av olika anledningar, men främst av nervositet och av alla tankar och intryck som ska processas efter ett intensivt pass på vårdavdelningen eller mottagningen. Det var också en stor påfrestning med det schema som levererades inför VFU-perioden med sena kvällar och tidiga mornar helt huller om buller. Det fanns absolut inte tid för återhämnting mellan passen.

Att ens tänka tanken att reglerna för dygnsvila inte ska innefatta studenter är ju alldeles galet. Studenter är i lika stort behov av återhämtning och vila som alla andra människor. Och det är ju pga det som regeln om 11-timmars dygnsvila nu införs. Att vara student ska inte medföra orimlig arbetsmiljö, ökad risk för ohälsa eller sämre förutsättningar för att klara av sina studier.

Vårdförbundet anser  självklart att 11-timmars dygnsvila även gäller för dig som är student!

Värva en ny medlem!

Värva en kollegaFå 200 kr i presentkort från Sverigechecken.

Värvar du fler får du mer.

 

Jag vill värva / bli värvad!