Det är faktiskt människor vi pratar om!

Det är faktiskt människor vi pratar om.

Den nya regeringen har efter det senaste valet gett förslag om att införa en lag om angiveri. Detta innebär att det ska utredas om vårdpersonal blir tvingad till att ange papperslösa patienter, för att få dem utvisade. Tidöavtalet föreslår att vårdpersonalen ska tvingas att anmäla människor som inte får uppehålla sig i Sverige enligt vissa kriterier. Förslaget har fått massiv kritik, från både personal och arbetsgivare – men regeringen har ändå valt att gå vidare med förslaget. Bland annat Vårdförbundet och Facken i välfärden, många partipolitiskt oberoende organisationer samt många medarbetarna inom vården har sagt ifrån. Vi kräver att regeringen backar från införandet av angiverilagar!

Tänk om Sverige skulle vara under attack och vi skulle behöva fly. Eller om det sker en naturkatastrof och vi inte kan vara kvar i vårt land eller där vi bor. Tänk om något händer så att du och din familj snabbt behöver lämna landet. Tänk om du hamnar i ett annat land och du, ditt barn eller partner blir akut sjuk. Skulle du tveka att söka vård? Självklart inte! Men tänk om du kan inte söka vård för att ni kanske blir utvisade. Hur löser du situationen? Tänk om sjukvårdspersonalen anger dig eller måste vägra ge dig vård…

När man själv lever sig in i hur det kan vara för andra människor får man ofta lite mer förståelse för saker och ting. När man får konkreta exempel på vad som skulle kunna ske är det lättare att ta in vad olika politiska beslut kan innebära i praktiken. I den ovan beskrivna situationen skulle det kännas omänskligt och helt otänkbart att vägra ge någon vård. Eller inte försöka rädda livet på någon eftersom personen inte har papper eller tillstånd att vara i landet. Att tänka på att det faktiskt är människor vi pratar om. Inte siffror.

Vi är barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, INTE gränspoliser!

Vi behöver dessutom behålla erfaren och kompetent personal och det behöver vara fler som utbildar sig till våra fantastiska yrken. Om vi som en del av jobbet behöver ange människor, finns en risk att många kommer säga upp sig. Och en risk att färre väljer att utbilda sig till vårdyrken. Tvinga oss inte till oetiska och känslokalla beslut. Angiveri går emot hälso- och sjukvårdspersonalens etiska koder, vår legitimation står för en viss moral och etik.

Vi kräver att regeringen lyssnar på oss! Vi kräver att Sverige ger hälso- och sjukvård till alla, för det är en mänsklig rättighet. Vi är barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, INTE gränspoliser.

 

Sophia Godau, legitimerad biomedicinsk analytiker, styrelseledamot i avdelning Stockholm, förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet

Värva en ny medlem!

Värva en kollegaFå 200 kr i presentkort från Sverigechecken.

Värvar du fler får du mer.

 

Jag vill värva / bli värvad!