Sjuksköterskebloggen

Bloggen är ett forum för att lyfta angelägna frågor för professionen. Det handlar om yrket, om vården i vardagen, om specialistutbildning, om karriär och om styrkan och stoltheten i att vara sjuksköterska. Vi välkomnar bloggtexter från sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och förtroendevalda.

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!