Sjuksköterskebloggen

Bloggen är ett forum för att lyfta angelägna frågor för professionen. Det handlar om yrket, om vården i vardagen, om specialistutbildning, om karriär och om styrkan och stoltheten i att vara sjuksköterska. Vi välkomnar bloggtexter från sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och förtroendevalda.

Skriv på uppropet

Dags att vårda vården – vi kräver en bättre arbetsmiljö.

Vårdavården logotyp

Skriv på här