Barnmorskebloggen

Bloggen är ett forum för att lyfta angelägna frågor för professionen. Det handlar om yrket, om vården i vardagen, om karriär och om styrkan och stoltheten i att vara barnmorska. Vi välkomnar bloggtexter från barnmorskor inom alla professionens områden, studenter och förtroendevalda.

Beställ barnmorskebroschen

Broschen för barnmorskor i Vårdförbundet. En brosch som symboliserar helhet, solidaritet och omhändertagande för individen genom hela livet. En brosch som du bär med stolthet över att tillhöra barnmorskeprofessionen och barnmorskeyrket.

Beställ den här!