Student och medlem och internationellt intresserad?

Du som är biomedicinsk analytikerstudent och medlem i både Vårdförbundet och IBL, har nu en möjlighet att ansöka om deltagande vid NML-kongressen i Reykjavik, Island, 4-6 juni. Du kommer att delta vid studentforumet och det övriga programmet som planeras för studenterna. Det kommer att finnas gott om tid att delta i det vetenskapliga programmet.

Det du behöver göra är att maila Anne Berndt (anne.berndt@vardforbundet.se) eller Tanja Wijkmark på IBL (tanja.wijkmark@ibl-inst.se) och förutom namn, personnummer och kontaktinfo skriva en kort motivering till varför just du ska bli utsedd att vara Sveriges studentrepresentant och hur du tänker dig att dela med dig av din erfarenhet efter kongressen.

Vårdförbundet står för dina kostnader, det vill säga kongressavgift, resa och boende.

Deadline för din ansökan är 26 mars. Du kommer att få besked och förväntas bekräfta senast 30 mars.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta anne.berndt@vardforbundet.se

Nordiska flaggorna

Lämna en kommentar

*