Utbildarens syn på specialistutbildning och specialisttjänster

Vårdförbundet genomförde i november en konferens i samarbete med IBL och SFR (Svensk förening för röntgensjuksköterskor) där deltagarna var chefer eller programansvariga för biomedicinska analytiker eller röntgensjuksköterskor. Syftet med konferensen var att dels informera om arbetet för reglerad specialistutbildning och akademisk specialisttjänstgöring, (AST) men också att få input från deltagarna. Cheferna är till stor del de som ska göra “verkstad” av t.ex. AST, men också identifiera vilka behov av kompetens verksamheten har och hur man kan arbeta för specialisttjänster framöver. Programansvariga på grundprogrammen behöver involveras när det gäller skapandet av specialistutbildningar och hur lärosätena kan samarbeta kring dessa, Sverige är ju inte så stort att varje universitet kan ge samma specialistprogram.

Nu är vi förvisso inte i land med detta arbete ännu, men att reglerade specialistutbildningar och AST för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor ska vara infört inom en femårsperiod, det tror alla vi som deltog vid konferensen.

I detta filmklipp kan du höra Per Whiss, programansvarig för biomedicinska analytikerprogrammet i Linköping prata om hur han tänker kring utbildningsfrågan.

 

Lämna en kommentar

*