Ordförandekonferens på Bergendal

Tisdag-onsdag genomfördes den årliga Ordförandekonferensen på Bergendals konferensanläggning i Sollentuna. Vid dessa konferenser bjuder Vårdförbundet in ordföranden (eller annan representant) från alla Riksföreningar som har samarbetsavtal. Syftet med årets konferens var inte bara informations- och erfarenhetsutbyte, utan att se detta som en kollegial mötesplats med möjlighet att diskutera hur vi gemensamt kan utveckla befintligt och framtida samarbete. Förbundsordförande Sineva Ribeiro och vice ordföranden Anna Andersson och Pia Arndorff var med dag 1 (Anna var med hela konferensen) och vi var många från kansliet som pratade om olika perspektiv på Vårdförbundets strategier.

Men frågan är ändå om det inte var Riksföreningarnas egna presentationer som var de mest imponerande och intressanta. Låt vara att många tampas med medlemsrekrytering men en sådan otrolig källa till kunskap dessa föreningar är! Jag som bara var med dag 2 fick höra presentationer om traumasjuksköterskor, neurofysiologianalytiker, äldresjuksköterskor, psykiatrisjuksköterskor, biomedicinska analytiker inom klinisk kemi och transfusionsmedicin, ortoptister, distriktssköterskor, ultraljudsdiagnostik (majoriteten medlemmar är barnmorskor och biomedicinska analytiker). Precis som Anna Andersson konstaterade i sin avrundning av mötet, kunde jag bara tänka att kunskapen och engagemanget är så stort och tänk så stor kraft det skulle bli om vi ännu tydligare drog åt samma håll. Riksföreningarna är ideella organisationer som kräver en hel del av de engagerades fritid.

Medverkande biomedicinska analytiker (förutom Anna Andersson, Cecilia Helldén, Kristina Malm Janson och jag själv från kansliet) från vänster:

Kamran Nourafkan, Riksföreningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin, Viktoria Heldestad, Svensk förening för Neurofysiologianalytiker och Karin Hörlin, Riksföreningen för mikrobiologi.

Lämna en kommentar

*