Ingångslön: 25 000 kr

Landstinget i Västerbotten har lovat minst 25 000 kr/månad i ingångslön till nyexaminerade biomedicinska analytiker. Även redan anställda lyfts till denna nivå.

Bakgrunden är kostnader som orsakats av de nedskärningar som gjorts; stängda vårdplatser och därmed extra transporter av patienter till andra sjukhus, brist på personal och därmed extra kostnader för hyrsjuksköterskor och stafettläkare.

Du kan läsa mer om detta på Vårdfokus webb.

Lämna en kommentar

*