Gästbloggare: Biomedicinsk analytiker på jobbresa i Asien, del 2

SwedenSitter nu vid köksbordet och reflekterar över den 3 veckor långa jobbresa jag gjort i Asien. Det är skönt att komma hem och falla in i alla rutiner igen, samtidigt som en del av mig gärna skulle vara ute och resa mycket mer, både i jobbet och privat! Man lär sig mycket och träffar många trevliga människor, och plötsligt har man en mängd nya vänner, från intressanta platser!

Senaste veckan i Singapore har det varit möte i ISO/TC 212 (Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems) som arbetar med laboratoriemedicin. Det har varit både arbetsgruppsmöten och plenarmöten där alla gemensamt tar beslut kring både nya och gamla projekten.

MTE_ED~1Mötena denna gång har varit litet turbulenta, med mycket diskussioner. Det beror främst på några europeiska deltagare som både kraftigt ifrågasatt protokoll från tidigare möten och även vad arbetsgrupper har arbetat med när dessa deltagare inte kunnat vara med. Det blev ganska tjatigt och den franska chefsdelegaten ifrågasatte dessa saker om och om igen, med support från Tyskland och Nederländerna. Vad handlade nu detta om? Jo, den ISO-standard som handlar om patientnära analysverksamhet (ISO 22870) som håller på att revideras. Det har under arbetsgruppsmötena varit två läger i diskussionerna där Frankrike, Tyskland och Nederländerna varit på ena sidan och Sverige, Australien, New Zeeland och Storbritannien på den andra, alla andra länder har hållit sig ganska neutrala. Den europeiska gruppen vill göra standarden så tung som möjligt och knyta an så mycket till laboratorieverksamheten att antagligen ingen kommer att utföra PNA. Medan den globala gruppen har ett vidare perspektiv och försöker få till en standard som ger patientsäkerhet i den värld vi har nu, med en mängd PNA som utförs på alla möjliga ställen av ”vem som helst”. Det mest bisarra var när den franska delegaten plötsligt frågande varför det står i dokumentet att man utför analyser utanför laboratoriet??? Så ni kan förstå vilken intressant diskussion vi hade av och till.

MEN det hela avslutades i samförstånd med ett reviderat dokument som nu ska ut till de olika medlemsländerna för kommentarer!!

Svenska delegationen hade också framgång med att få våra NWIP (new work item proposal) om färgkodning av säkerhetskorkar och provtagningslansetter för kapillärprovtagning. Lansettfrågan är nu föreslagen att man ska arbeta med i ISO/TC76 (Transfusion, infusion and injection, and bloodprocessing equipment for medical and pharmaceutical use) som arbetar med diverse olika förbrukningsmateriel kring provtagning och läkemedelsadministration. Även säkerhetskorkarna har flyttats till den kommittten,(ISO/TC76) med en rekommendation av revidering av ISO 6710:1995 som handlar om vaccumrör för humanprover, och arbeta in vår färgkodningstandard i den, så den blir fullständig. Den sistnämnda är föreslagen att vara ett samarbete mellan ISO/TC 76 och ISO/TC 212 Laboratoriemedicin. Så vi tycker att vi har nått framgång kring detta, det kunde ha blivit nedröstat helt men det var 19 länder som röstade för att ta upp och arbetet med våra förslag!

Under veckan har man också diskuterat en teknisk rapport som ska handla om grundläggande kunskaps- och andra krav kring provtagning och transport, en standard om Bio risk assessment, en flerdelad standard om pre-analytiska rekommendationer för provtagning för molekylärbiologiska analyser och en del till….

Lena_Co_edÄven denna vecka var mycket givande och mina kollegor Ewa Larsson och Kerstin Nordlöf gjorde båda ett mycket bra arbete, tillsammans lyckades vi få fram Sveriges syn i flera av arbetsgrupperna!

Tack för en trevlig vecka, Kerstin och Ewa!

Nedan finns länkar till de olika tekniska kommittéerna inom ISO som detta handlar om. Tveka inte att höra av er om ni undrar något!

Lena Morgan, leg biomedicinsk analytiker, projektledare på SIS (Swedish Standards Institute)

ISO/TC76

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=50044

ISO/TC212

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54916

 

 

Lämna en kommentar

*