Agneta pratar Master och specialtjänster

Ett utbildningsblock ligger sist på dag 3 på Diagnostikforum och tjänstestrukturer och interprofessionellt lärande har tagits upp. Agneta Colliander, biträdande verksamhetschef för laboratoriemedicin pratar om den nystartade Mastern i klinisk biomedicinsk laboratorievetenskap och den nya tjänstestrukturen hon arbetar med. Det handlar om karriärstegar, kompetensnivåer och lön, allt anpassat till verksamhetens behov.

Mastern ska inte vara en Quick-fix, brandsläckning, utan med ämnesfördjupning, kunskap om analysens alla steg, mer tillämpad laboratoriemetodik, handledning med ett avslutande examensarbete. Studieplanerna blir individuella, beroende på vilken inriktning man väljer.

20131003-141501.jpg

Lämna en kommentar

*