Dr Tedros: Solidarity. Solidarity. Solidarity. We are in this together.

I början av februari hölls WHO:s Executive Body- möte i Genève. Världens hälso- och sjukvårdsrepresentanter samlades för att besluta om WHO:s kommande arbete och självklart också för att dela information om covid-19. Biomedicinska analytikers yrkesinternational, IFBLS (International Federation of Biomedical Laboratory Scientists) har officiellt samarbete med WHO och som President för IFBLS var jag på plats med President Elect Alan Wainwright och Past President Marie Nora Roald. WHO:s Secretary General, Dr. Tedros, sa vid upprepade tillfällen med anledning av coronaviruset ”Solidarity. Solidarity. Solidarity. We are in this together”. I det läget var det inte fullt klart hur mycket världen skulle komma att påverkas.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 90021395_2756220997807915_5289354565504729088_n-1.jpg

Nu en dryg månad senare är många regioner, länder och människor satta i karantän. Gränser är stängda. Gator i städer är tomma. Arbetsgivare uppmanar den som kan att arbeta hemifrån, något som självklart inte är möjligt för vårdpersonal.

Olika länder har agerat på olika sätt utifrån olika beslutsgrunder

Människor har reagerat olika, men många av oss känner nog osäkerhet, vilsenhet och många gånger rädsla. Vi hör om reaktioner då barn med astma hostat på allmän plats, vi hör om orimligt hamstrande av olika varor, vi frågar oss om vi inte kommer att kunna träffa våra äldre på flera månader.

Men vi hör också om hur antalet laboratorier som kör coronadiagnostik ökar. Vi vet att biomedicinska analytiker tack vare vår breda utbildning, snabbt kan ställa om till att köra nya analyser än de man vanligtvis gör. Vi kan läsa hur Professor Agnes Wold uppmanar den som har åsikter om vilka coronaanalyser som ska köras och hur lång tid det borde ta att söka till biomedicinska analytikerprogrammet senast 15 april. Och på Dagens Nyheters vetenskapssida skriver Karin Bojs ”Runt om i Sverige står biomedicinska analytiker och testar allt vad de orkar för covid-19. De tillhör pandemins hjältar och använder teknik som är alldeles ny”.

Ingen av oss vet hur denna situation kommer att utvecklas under de kommande veckorna och månaderna. Det är helt klart att vi behöver hjälpas åt. Vad som är rätt eller fel i regeringars beslut får utvärderas efteråt, men besluten som tas baseras på expertråd från WHO, Folkhälsomyndigheten, ECDC.

Som biomedicinska analytiker kan vi kommunicera till alla vi känner att det är vi och våra yrkeskollegor som ansvarar för den säkra coronadiagnostiken.

We are in this together.