Lena Asplund är riksdagsledamot och Biomedicinsk analytiker och som jag skrivit i denna blogg tidigare lämnade Lena i höstas in en motion till riksdagen rörande specialistutbildning för Biomedicinska analytiker. Därefter skrev Lena en interpellation till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, det vill säga att Lena begärde att få debattera frågan i riksdagen. Igår var det dags.

Jag har inte suttit på riksdagens läktare sedan högstadiet, men då jag varit behjälplig med underlag till både motionen och gårdagens debatt, ansåg jag att det var dags igen igår. Att det inte var mer än en man ytterligare på åhörarläktaren, så här dagarna före jul, var väl inte så oväntat, men nog blev jag lite förvånad att det på ”golvet” endast fanns de interpellanter som hade sin interpellation på gång och svarande minister. Å andra sidan webbsänds debatterna (den om Biomedicinska analytiker finns att se här) så alla har möjlighet att ta del av debatterna.

Lena Asplund hade ställt fråga till ministern om Biomedicinska analytiker glömts bort i den utredning som nu pågår rörande specialistsjuksköterskeexamen och där man valt att inkludera även översyn av barnmorskeexamen och behov av specialisering av röntgensjuksköterskor. Ministern svarade att regeringen anser att denna utredning behöver gå förhållandevis snabbt då bristen på specialistsjuksköterskor är mycket stor, att om det möjligen skulle vara aktuellt så skulle en egen utredning rörande Biomedicinska analytiker vara en möjlighet.

Lena Asplund påtalade då bland annat att Vårdförbundet redan har arbetat med frågan tillsammans med IBL och att det finns förankring hos både verksamhetsföreträdare och lärosätena att specialistutbildning för Biomedicinska analytiker behövs. Hellmark Knutsson lyfte bland annat att det redan finns utbildning på avancerad nivå, bland annat vid Örebro Universitet, men då kontrade Lena Asplund med att det behövs fler lärosäten som ger specialistutbildning.

Lena Asplund debatterade i riksdagen för specialistutbildning för Biomedicinska analytiker

Och det var nu det blev intressant. Det ministern säger är:

Har man identifierat att det finns stora behov av till exempel specialistutbildade bioanalytiker ska det naturligtvis kunna komma till stånd utan att man behöver invänta en statlig utredning.”

Med andra ord finns en ny ingång i denna fråga! Och den ska Vårdförbundet tillsammans med IBL agera på!

HÖK16

Och om någon funderar på vad som sker avseende kollektivavtalet HÖK16 där det finns skrivning rörande Vårdförbundets och SKL:s arbete med detta: ”

”Parterna har därför enats om att gemensamt inventera tillgången på specialister samt kartlägga hur förekomsten och utformningen av lokala modeller för karriärutveckling och specialisering kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling. Parterna har också enats om vikten av att gemensamt sprida erfaren-heter och resultat av inventeringen till en vid krets, bestående både av lokala chefer och representanter för lokala parter. En del i arbetet ska särskilt fokusera på förutsättningarna för specialisering vad gäller biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, barnmorskor”  så kan jag informera att även där driver Vårdförbundet på.

 

Det går inte fort, men sakta leder också någonstans! Jag var rätt nöjd när jag lämnade riksdagshuset igår.


Kommentarer

  1. Intressant ingång som vi naturligtvis ska arbeta vidare med. Vårdförbundet och IBL har ju redan en gemensam resa i denna fråga.

    1. Ja, i allra högsta grad och båda organisationerna lyftes av Lena Asplund under debatten.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.