IFBLS President Elect- mitt år i bilder

Board of Directors, Kobe 2016

Aldrig hade väl ett val till en styrelse varit så angeläget för mig, som valet till IFBLS:s Board of Directors i samband med Världskongressen i Kobe förra året. Jag hade inte bara nominerats till styrelsen utan också till uppdraget som President Elect, en nominering som jag accepterat med mer än skräckblandad förtjusning. Det har nu gått drygt ett år, ett intensivt år som jag har svårt att beskriva, då jag befinner mig i en sådan kraftig fas av inskolning och upplärning, så jag tänkte att jag illustrerar den med hjälp av bilder på denna blogg.

 

IFBLS:s tre Presidents

Management Committee

Presidiet består av de tre presidenterna; President, President Elect och Past President och tillsammans med IFBLS:s Executive Administrator Janna (en riktig stöttepelare) bildar vi Management Committee. Från första början har det varit nästan dagliga emailutbyten rörande den dagliga verksamheten, planering och hantering av inbjudningar och möten, men också verksamhetsutveckling. President Marie Roald från Norge är oerhört driven och fokuserad och jag studerar henne noggrant, samtidigt som jag lär mig av Past President Tom Stowe som kan organisationen utan och innan.

IFBLS Non-State Actor in official relations with WHO

WHO Executive Body i Geneve i januari. Det var mycket att ta in och förstå.

IFBLS har ett samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Detta innebär att vi får inbjudningar att delta vid WHO:s olika årliga möten var vi får möjlighet att göra anföranden, Statements. Detta är en viktig möjlighet som vi tar till vara i största möjliga mån, för ingen annan talar i Biomedicinska analytikers sak på WHO, alla är fullt upptagna med att lägga fram sina egna. IFBLS beskriver sig som ”The Global Voice of Biomedical Laboratory Scientist” och det är ingen överdrift. I tillägg till WHO-möten får vi inbjudningar att delta i olika arbeten, som att bidra till olika dokument där laboratoriemedicin är aktuell eller att tillhandahålla experter till projekt. Det senare är något som ska utvecklas inom IFBLS, så att vi kan ha ett nätverk med personer som kan vara möjliga experter i olika frågor. Klinisk fysiologi finns som verksamhetsområde för Biomedicinska analytiker bland annat i Japan, inte så vanligt annars i resten av världen.

Marie Roald ger Statement on AMR på WHO Executive Board 2017

I samband med WHO:s Executive Board i Geneve i januari hade IFBLS skickat in ett så kallat Statement på Antimicrobial Resistance, som var en av frågorna på agendan. WHO-möten följer sin agenda, men tidsangivelserna kan förskjutas rejält, så det var konstant anspänning i flera dagar för Marie tills hon blev kallad till talarstolen och fick tre minuter att beskriva Biomedicinska analytikers roll i antibiotikaresistensbestämning och de utmaningar vi ser. Här finns inte utrymme att tänja på den tid man har fått, en trefärgad lampa lyser grön de första två minuterna, gult därefter och när till slut den röda lampan slocknar, då stängs också mikrofonen av.

 

ISCO och David Hunter

Marie Roald och David Hunter, ISCO

IFBLS bedriver påverkansarbete mot ny klassificering av Biomedical Laboratory Scientists inom det internationella statistiksystemet ISCO (hur det hänger ihop med svensk statistik har jag beskrivit här). När vi då skulle på WHO-mötet i januari föreslog jag att vi skulle bjuda någon från ISCO på lunch, alla måste äta och många tackar ja till lunchmöten. Jag hade ingen kontakt, men Marie hade ett namn, David Hunter, som till vår stora glädje tackade ja. Vår glädje blev ännu större när det sedan visade sig att David Hunter är Mr ISCO, det är han som arbetar med systemet på viss tid av sitt uppdrag. David var väl införstådd med behovet av korrekt klassificering, trodde att gruppen Biologer inbegrep även vår profession, men förstod att så inte var fallet. Beslut om eventuell revidering av ISCO-systemet kommer att tas av den internationella statistikerkongressen som hålls 2018, så vi fortsätter att påminna om att en korrekt klassificering är nödvändig.

Kongress Biomed Austria

Birgitte Luxbacher och Sylvia Handler, Biomed Austria

I april representerade jag IFBLS på den österrikiska organisationens nationella kongress. Jag fick möjlighet att tala om vikten av att vara medlem i IFBLS, något som Biomed Austria inte är i dagsläget. Intresse för medlemskap är dock stort, speciellt som nästa Världskongress hålls i Florens i september 2018, en tågresa bort för många. Jag ombads också att prata om hur Biomedicinska analytiker i Skandinavien arbetar inom primärvården. Detta ser olika ut i Danmark, Norge och Sverige, men jag kunde ge goda exempel på nytänkande och nya roller. Det blev en del frågor kring begreppet Diagnostisk Partner, att många väljer att arbeta på laboratorium då man inte önskar direkt patientkontakt, men tanken är inte att alla ska ha en sådan roll, utan de som vill och har rätt kompetens.

WHO 3rd Global Forum on Medical Devices

IFBLS bjöds att medverka vid det globala forumet om medicintekniska produkter som hölls i Geneve i maj. Vi erbjöds möjlighet att delta som utställare men också att ingå i en panel för att ge ett kort anförande om Biomedicinska analytikers roll vid tidig diagnos, vilket landade på mig. Forumet hade runt 400 deltagare och många organisationer och professioner deltog. Stort fokus låg på att säkerställa vårdens kompetensförsörjning i ”Low and Middle Income Countries”, det som tidigare kallats utvecklingsländer. Inför forumet hade WHO släppt en bok ”WHO list of priority medical devices for cancer management” som IFBLS hade bidragit till tillsammans med bland annat WASPaLM (World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine). IFBLS hade också uppmuntrat Susanne Andresen, Bioanalytiker från Danmark, som är en av de som utvecklat den mobila laboratoriebussen, att ge en presentation om sitt arbete.

World Health Assembly

Marie Roald och Gro Harlem Brundtland

I slutet på maj deltog Marie och jag vid WHA, World Health assembly, då världshälsans alla beslutsfattare samlas för att besluta om WHO:s fortsatta arbete. För oss var det mycket frågan om lärande, då ingen av oss hade tidigare erfarenhet av detta sammanhang. Samma formalia gällde som vid januarimötet, med skillnad att det var många fler deltagare och parallella sessioner. Det erbjöds goda tillfällen till att nätverka, och som så ofta är skedde de bästa mötena mer informellt.  I år genomfördes val av ny Secretary General för WHO, då Margret Chan lämnade sitt uppdrag. Ny Secretary General blev Dr. Tedros från Etiopien, som bidragit till utvecklingen av laboratoriemedicinen i sitt hemland tidigare. Vi lyckades möta en Secretary General, inte den avgående och inte heller den nyvalde, men däremot en av de tidigare, nämligen Gro Harlem Brundtland, som befann sig på WHO för att tala till medarbetarna. Gro brukar säga ”Allt hänger ihop med allt,”något som blir än mer uppenbart när man börjar förstå de stora sammanhangen.

 

Facebook och kommunikation

Under året som gått har jag ansvarat för att uppdatera IFBLS Facebooksida (du har väl gillat den?). Hela styrelsen fick i samband styrelsemöte i London i mars, en genomgång av en Social Media Manager om hur och varför sociala medier behövs för extern kommunikation och medlemsdialog. Antalet likes på Facebooksidan har mer än fördubblats under året och de flesta poster når mellan 3000-10000 personer på ett genomsnitt. Vi har till exempel lyft fram Världskongressen i Florence 2018 och detta har resulterat i många privata meddelanden med frågor om hur man kan delta och registrera sig. En post med fråga om vad som är ens favoritarbetsuppgift genererade många kommentarer där Biomedicinska analytiker från olika platser i världen beskrev vad de kände sig mest stolta över eller vilken arbetsuppgift de älskade mest. Det är inte ofta jag läst denna typ av kommentarer med koppling till Biomedicinska analytikers yrkesutövande och det kändes så positivt och inspirerande.

 

Chief Delegate Meeting/Alternate GAD

Alla delegater vid IFBLS:s möte i Kanada.

Förra helgen möttes IFBLS:s medlemsorganisationer i Hamilton, Ontario, Kanada. På agendan var förutom ”årsmötet” Alternate GAD också diskussioner och beslut om organisationens utveckling och verksamhet, liksom beslut om kommande kongress. Det är mycket på gång som kommer att skapa en starkare organisation som ger många möjligheter för medlemsorganisationerna och därmed Biomedicinska analytiker att engagera sig. Sveriges medlemsorganisation är IBL, så är du medlem där, så har du därigenom medlemskap i IFBLS. Från IBL deltog ordförande Agneta Colliander, vice ordförande Gabriella Lillsunde Larsson och kanslisamordnare Tanja Wijkmark, tillsammans representerar vi Sverige.

 

Kommande år

Styrelsen med allas vår Janna Malseed, Executive Administrator, på första raden till höger.

Det är nu ett år kvar till nästa val inom IFBLS. Det innebär att chanserna är goda att jag nästa år vals till posten President. Mandatperioden för de tre presidenterna är två år. Jag är glad att det är ett år tills dess, då jag har mycket att lära av nuvarande President och Past President, men också att dessa två har så mycket mer att ge organisationen. Jag är också glad att det är ett år kvar så jag har den tiden att planera för hur mina styrkor bäst ska komma IFBLS till del. Samarbetet med WHO är centralt, ingen annan för vår talan i det rummet, fortsatt dialog med medlemmarna är viktig då organisationen behöver kunskap om vad de tänker och har behov av och möjligheten av att olika medlemmar och IFBLS finner samarbetsprojekt för gemensam utveckling och erfarenhetsutbyte kan utvecklas. Jag hoppas att den Board of Directors som vals i Florence blir en lika positiv och hårt arbetande grupp som den nuvarande.